Relacja z XXXIV Zjazdu Forum Studentów Uczelni Artystycznych na ASP we Wrocławiu

Relacja z XXXIV Zjazdu Forum Studentów Uczelni Artystycznych na ASP we Wrocławiu

W dniach 27 – 28. 10. 2017 gościliśmy przedstawicieli Samorządów Studenckich Wyższych Uczelni Artystycznych z całej Polski.

W dniach 27 – 28 października 2017 r. w Senacie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbył się XXXIV Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych. Zjazdy FSUA orgaznizowane są regularnie przez różne Uczelnie Artystyczne w Polsce.
W paźdzerniku 2017 organizatorem Zjazdu był Samorząd Studencki ASP
we Wrocławiu.
 

Forum Studentów Uczelni Artystycznych to organizacja studencka działająca od 2008 roku. Zrzesza studentów oraz Samorządy Studenckie wszystkich publicznych Uczelni Artystycznych w Polsce – plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych, Pan prof. Piotr Kielan i Pani Prorektor
prof. Beata Mak-Sobota w piątek o godz. 18.00 oficjalnie przywitała reprezentantów
z 16 Uczelni z całej Polski, otwierając tym samym obrady trwające od piątku wieczór do soboty w godz. od 11.00 do 18.00 w Sali Senatu ASP.

Członkowie FSUA rozpoczęli spotkanie prezentacją aktualnych działań wybranych Uczelni – nowi przedstawiciele Samorządów Studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Krakowie prezentowali dokumentacje działań Samorządów, działań artystycznych prowadzonych na Uczelniach przez Koła Naukowe oraz innych inicjatyw studenckich. 
Następnie uczestnicy spotkania poruszyli ważne problemy dotyczące wszystkich Samorządów oraz studentów. W ramach obrad odbyła się praca w zespołach dot. zgłoszonych problemów, tematów dyskusji i opracowanie planu najbliższych działań Forum. Między innymi dyskusja nad promocją FSUA wśród wszystkich studentów Uczelni Artystycznych w Polsce, wizja szkolnictwa artystycznego oraz kwalifikacje absolwentów Uczelni Artystycznych oraz II edycja festiwalu ,,Mikstury Kultury'' – projektu artystycznego organizowanego przez FSUA ze środków Ministerstwa Kultury.
Decyzją uczestników spotkania zostało zorganizowanie finału ,,Mikstury Kultury'' we Wrocławiu w czerwcu 2018 roku. Wydarzenie będzie współorganizowane i wspierane przez Akademię Muzyczną i Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.
W trakcie obrad odbyła się również dyskusja na temat nowej Inicjatywy Studentek i Studentów Uczelni Artystycznych.
Zakończenie Zjazdu zwieńczyło wspólne zwiedzanie wystawy „Od sztucznej rzeczywistości do selfie” we Wrocławskiej BWA Awangarda oraz integracja w budynku ASP w ,,Kuchni'' na ul. Traugutta.   

Przedstawicielami Samorządu Studenckiego ASP Wrocław podczas XXXIV Zjazdu FSUA byli:
Jakub Syrkowski
Jan Głąb
Jędrzej Sierpiński
Anna Szalwa
Aleksandra Opalińska

___________________

zdj. Jakub Syrkowski 
zam. ASzalwa  

Galeria:

Więcej »