MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY- KONFERENCJA, „STRUKTURA MIEJSCA 2017”

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY- KONFERENCJA, „STRUKTURA MIEJSCA 2017”

Foto-relacja z międzynarodowych warsztatów – konferencji dla studentów oraz dydaktyków prowadzących przedmiot: Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz.

Studenci Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz prowadzonej przez ad. dr Jacka Żurka uczestniczyli w tygodniowych międzynarodowych warsztatach – konferencji zorganizowanych przez Zakład Projektowania Architektury na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa gdańskiej ASP w dawnej rezydencji Fryderyka Wilhelma II w Kadynach koło Elbląga. Treścią realizowanych działań podczas prowadzonych warsztatów było stworzenie przez grupy studentów instalacji przestrzennych wykorzystujących naturalne walory pleneru,  pod  hasłem „Struktura Miejsca”. Realizacja zadań przebiegała pod opieką zespołu naukowo – dydaktycznego utworzonego przez zaproszonych wykładowców z uczelni: gdańskiej, krakowskiej, łódzkiej, poznańskiej, warszawskiej, wrocławskiej, bydgoskiej oraz  koszalińskiej. Warsztatom towarzyszyła międzynarodowa konferencja dla dydaktyków w której na zaproszenie organizatorów uczestniczyli dr Jacek Żurek oraz dr Renata Pacyna. Rezultaty przeprowadzonych działań a także wykłady uczestniczących w konferencji dydaktyków ukażą się niebawem w monografii „Struktura miejsca” opublikowanej przez wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

fot. / zam. ad J. Żurek AW 

Galeria:

Więcej »