WYBORY WYDZIAŁU MiRZ

WYBORY WYDZIAŁU MiRZ

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Malarstwa i Rzeźby zaprasza do udziału w wyborach uzupełniających:

- do Senatu

Grupę niesamodzielnych nauczycieli akademickich, uprawnionych do głosowania

19.10.2017 r. (czwartek), godz. 10.00, sala senatu, drugi termin 10.30

-do Senatu i Rady Wydziału

Grupę studentów dziennych i zaocznych, 19.10.2017 r. (czwartek),

godz.11, sala senatu, drugi termin 11.30

Przewodniczący WKW prof. n. Jacek Jarczewski


Informacja: Jacek Jarczewski

Zamieścił: Karol Babicz