BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA (fotorelacja)

BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA (fotorelacja)

W dniach od 4 do 27 października 2017 r. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu prezentuje w Bratysławie środowisko wrocławskich malarzy związanych z uczelnią.

Nasze malarstwo obecne jest w czterech galeriach:

w GALERII KUNSTHALLE

w GALERII INSTYTU POLSKIEGO

w GALERII MEDIUM VSVU  

w GALERII MIEJSKIEJ BRATYSŁAWY - PALFFIHO PALACE

Ekspozycja w galerii KUNSTHALLE jest najbardziej kompleksowa. Biorą w niej udział, z nielicznymi wyjątkami, wszyscy artyści malarze zatrudnieni we wrocławskiej ASP. Jest więc to wystawa dla naszego środowiska najbardziej reprezentatywna. Charakteryzuje ją wielopokoleniowa różnorodność. Są na niej obecne wszystkie tendencje i zjawiska typowe dla malarstwa współczesnego. Wydaje się też dość obiektywną ilustracją aktualnej kondycji malarzy związanych z wrocławską ASP. 

Skromna wystawa w galerii Instytutu Polskiego w Bratysławie jest propozycją wyjątkową. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zaprosiła kilku artystów malarzy niezwiązanych bezpośrednio z uczelnią do wspólnej prezentacji środowiska wrocławskiego. W wystawie wzięli udział: Urszula Wilk, Eugeniusz Minciel i Lech Twardowski. 

Wisienką na torcie jest udział w tej wystawie rektora bratysławskiej uczelni artystycznej VSVU, malarza Stanislava Stankociego, który wspólnie z Rektorem Piotrem Kielanem, był pomysłodawcą polsko-słowackiego projektu, zatytułowanego BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA. Celem tego przedsięwzięcia jest artystyczna i edukacyjna wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami Wrocławia i Bratysławy. W ramach tej inicjatywy w połowie tego roku gościliśmy malarzy słowackich w trzech wrocławskich galeriach.

Wystawa wrocławskiego malarstwa w Palffiho Palace w Bratysławie ma charakter szczególny. Prezentowane tutaj obrazy (w przeważającej części monochromatyczne lub w zawężonych gamach kolorystycznych) mają rys egzystencjalny. Nawiązują do odwiecznego nurtu w sztuce - zwanego vanitas.  Prowokują do namysłu. Są też zaproszeniem do wspólnego dialogu z widzem nad zawiłościami ludzkiej natury.

Wystawa w galerii Medium Akademii Bratysławskiej (Vysoka Skola Vytvarnych Umeni) jest pięknym aneksem do wystawy w KUNSTHALLE. Są tutaj nieco rozwinięte malarskie wątki (np. studyjne), które śladowo pojawiły się na tamtej wystawie. Pojawia się też tutaj nowe medium - film video.

Kuratorami wystaw byli: prof. Piotr Kielan, prof. n. Wojciech Pukocz, ad. Marta Borgosz i prof. Marek Jakubek.

Wystawom towarzyszy piękny katalog wydany przez stronę słowacką.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kochających malarstwo do obejrzenia wrocławskiego malarstwa prezentowanego w czterech galeriach Bratysławy do 27.10 2017 r.

FOTORELACJA częsć 2 - https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=11337


Tekst: prof. M. Jakubek

Zdjęcia: prof. M. Jakubek, prof. n. W. Pukocz

Zamieściła: A. Zaczek-Gbiorczyk

Galeria:

Więcej »