Nabór do KOMISJI STYPENDIALNYCH 2017!

Nabór do KOMISJI STYPENDIALNYCH 2017!

Jeśli nie zgłosi się wymagana ilość studentów do pomocy w rozpatrywaniu wniosków, stypendia socjalne i rektorskie nie zostaną przyznane.

Ogłaszamy nabór studentów do KOMISJI STYPENDIALNYCH 2017 w dwóch kategoriach.

– Komisja Stypendialna ds. stypendium socjalnego 
– Komisja Stypendialna ds. stypendium rektorskiego 

Udział polega na ROZPATRZENIU WNIOSKÓW O STYPENDIA ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW. 
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy uczestnicy Komisji zostaną odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

Poszukujemy studentów z każdego Wydziału ASP Wrocław: 

GiSzM

MiRz

AWiW

CiSz

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na mail: samorzad@asp.wroc.pl 
do dnia 16 paźdzernika 2017!
W zgłoszeniu wymagane jest podanie: imienia i nazwiska zgłaszającego się studenta, wydział, kierunek i rok studiów, kontakt telefoniczny.

Komisje stypendialne odbędą się dnia 23 i 24 paźdzernika 2017 od godz. 9.00 w sali senatu w budynku ASP przy Placu Polskim.  
UWAGA!! BEZ KOMPLETNEGO SKŁADU KOMISJI ROZPATRZYWANIE WNIOSKÓW NIE ODBĘDZIE SIĘ I STYPENDIA NIE ZOSTANĄ PRZYZNANE, ZATEM PROSIMY O LICZNE ZGŁASZANIE SIĘ. 

Mogą się zgłaszać osoby, które również składały wnioski. Studenci biorący udział w Komisji nie będą mieli dostępu do wniosków swojego Wydziału. 

________

info: Samorząd Studencki w porozumieniu z Działem Organizacji Studiów ASP Wrocław