Wystawa szkła #ODWAGA - Warsaw Home Expo 2017

Wystawa szkła #ODWAGA - Warsaw Home Expo 2017

Zapraszamy na wystawę #ODWAGA organizowaną przez Katedrę Szkła ASP we Wrocławiu w ramach Międzynarodowych Targów Designu Warsaw Home Expo 2017 6-8/10/2017.

Otwarta postawa, szersze spojrzenie, łączenie odległych idei, świadome stosowanie tworzywa i technologii oraz odwaga, to wyróżniki znakomitego twórcy. Ostatnia wymieniona cecha, wydaje się być tą, która obecnie najbardziej jest pożądana, szczególnie w odniesieniu do projektanta. Być może wynika to z faktu, iż przewidywalne w końcowym efekcie projektowanie nie zmienia schematów myślenia, nie oddziaływuje wystarczająco ze zmieniającą się szybko rzeczywistością, nie odpowiada współczesnym oczekiwaniom. Kreatywne i śmiałe projektowanie pozwala przełamywać standardy, wpływa na percepcję odbiorcy, pomaga stwarzać procesy, które poprzez zmianę materialnego otoczenia powodują zmianę mentalną. 
Świadomość roli jaką stanowi praca projektanta, waga efektów jego działalności, jak również odważne patrzenie przed siebie, są tymi elementami, jakie staramy się wpoić naszym studentom podczas edukacji na Wydziale Ceramiki i Szkła. W Katedrze Szkła ma to wyjątkowe znaczenie, gdyż szkło jako materia szczególna posiada zakres możliwych do wykorzystania technik naprawdę obszerny. Skłania do rozwiązań niekonwencjonalnych, intrygujących, oryginalnych. Połączenie wiedzy i doświadczenia, ujęte w proces kształcenia aktywowany kompetencjami pedagogów plus ich doping do podejmowania ryzyka, dają młodym adeptom sztuki projektowania szkła możliwość takiej formacji, by w przyszłości móc stanowić o tym jak przedstawiać się będzie nasza materialna przyszłość. 
Katedra z racji swej nazwy i faktu, iż osią kształcenia jest w niej szkło, daje swoim studentom szereg możliwości w działaniu związanym z kreowaniem obiektów i przedmiotów z materii szklanej. Proces poznawczy danego materiału jest kluczowy - znajomość procesów i technologii właściwie jest osiągać poprzez próby, badania, testy i eksperymenty. Tą szansę w odniesieniu do tworzywa jakim jest szkło, daje adeptom sztuki projektowania właśnie wrocławska Katedra Szkła. Jest to jedyne miejsce w naszym kraju, gdzie studenci poznają niemal wszystkie metody kształtowania szkła, korzystając z bogatej infrastruktury. Stanowią ją pracownie termicznej obróbki szkła wyposażone w piece elektryczne, palniki gazowe, gdzie można formować szkło w ogniu tegoż palnika i topić szkło w formach lub formować je grawitacyjnie, warsztaty szlifierskie pozwalające szlifować i polerować szkło oraz huta szkła, gdzie powstają prace w wyniku -stosowania metody dmuchania szkła. 
Tworzące niniejszą prezentację pod nazwą #ODWAGA prototypy projektów studenckich, to powstałe w ostatnim czasie w I i II Pracowni Szkła Użytkowego zarówno prace kursowe, jak i dyplomowe licencjackie i magisterskie. Ich dobór pozwala ukazać spektrum technik szklarskich, z jakich studenci Katedry Szkła mają możność korzystać ucząc się sztuki projektowania w kontekście tego tworzywa. Na wystawę składają się również prace pedagogów katedry. Nie można bowiem zapominać, że w trakcie edukacji, to między innymi impuls z ich strony prowadzi do śmiałych i odważnych działań projektowych.

dr hab. Beata Mak- Sobota

Autorzy: Aleksandra Herman, Gabriela Osiniak, Gabriela Komar, Dominika Graboś, Marcin Zając, Joanna Kasperkiewicz, Aleksandra Wojciechowska, Marzena Hołysz, Olga Skonecka, Ewa Ludko, Norbert Michno, Anna Zagórska, Karolina Smulska, Kateřina Eršilová, Magdalena Mitka, Agnieszka Bar, Agnieszka Leśniak-Bansiak, Beata Mak- Sobota, Stanisław Sobota, Kalina Bańka

nfo i materiały: Justyna Żak

Kuratorzy wystawy: Justyna Żak, Aleksandra Kujawska

zamieściła: Kalina Bańka

Galeria:

Więcej »