Międzynarodowa Konferencja 'Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej'

Międzynarodowa Konferencja 'Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej'

Katedra Grafiki Artystycznej, Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji graficznej

Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej , która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2017 roku w Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjnościul. Traugutta 19/21, Wrocław 

Do udziału zapraszamy artystów i teoretyków sztuki. Mamy przekonanie, że zestawienie dla porównania odmiennych perspektyw artystycznych i badawczych stanie się przyczynkiem do publicznej debaty na temat roli, kondycji, miejsca i przyszłości współczesnej grafiki.
Zorganizowane przez wrocławską akademię sympozja i wystawy Cutting-Edge Printmaking w 2013 oraz Post-digital printmaking. Redefinition of the concept of matrix w 2015 były okazją do zaprezentowania  dzieł graficznych, dokumentacji procesu twórczego, autorskich filmów i tekstów artystów, którzy poruszają się na pograniczu dyscyplin, stosują alternatywne materiały, narzędzia czy technologie, wchodzą w dialog z przestrzenią, prezentują nietypowe myślenie o matrycy i podłożu.
Chcielibyśmy kontynuować ten intrygujący temat i uczynić przedmiotem debaty następujące zagadnienie: – eksperymenty w obrębie klasycznych technik;– współistnienie tradycyjnego warsztatu graficznego z nowymi technologiami;– przełamywanie granic technicznych możliwości druku– eksperymenty z matrycą i podłożem;– grafika w obszarze działań przestrzennych;– nowości technologiczne i nowe możliwości obrazowania.
Pragniemy podkreślić, iż nie chcemy ograniczać wypowiedzi do samych tylko aspektów technicznych, ale sprowokować dyskusję – w jaki sposób służą one konkretnemu przekazowi, który artysta zawiera w pracy i co wnoszą do obrazu, czego nie dają inne media.
W program konferencji wchodzą wykłady // referaty // Inkubatory idei // sesje mentorskie // wystawy.Przewidujemy druk dwujęzycznej publikacji konferencyjnej.
Język konferencji: polski i angielski.
Na Państwa zgłoszenia do udziału w panelach i/lub wystawie, czekamy do 22 października 2017 roku. Prosimy je kierować na adres: printmaking@asp.wroc.pl. Informację o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia wyślemy do 27 października 2017 roku.Termin nadsyłania prac na wystawę to 19 listopada 2017 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN / 50 EUR i przeznaczona zostanie publikację konferencyjną.
Numery konta bankowego dla uiszczenia opłaty konferencyjnej dla płatności w PLN: 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594dla płatności w EUR:52 1050 1575 1000 0090 3107 7788 IBAN: PL 52 1050 1575 1000 0090 3107 7788BIC (SWIFT): INGBPLPW 

W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „opłata za udział w konferencji grafika post-cyfrowa”.


Komitet organizacyjny konferencji:Prof. Jacek Szewczyk, Dziekan Wydziału Grafiki I Sztuki Mediów;dr Agata Gertchen, Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej;Prof. Christopher Nowicki;dr hab Aleksandra Janik, prof. ASP;dr Marta Kubiak;dr Zuzanna Dyrda.


tekst: Z. Dyrda

zamieściła: A. Zaczek-Gbiorczyk 

Załączniki

Galeria:

Więcej »