Nabór dodatkowy na kierunek SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI studia stacjonarne

Nabór dodatkowy na kierunek  SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI studia stacjonarne

Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia I i II stopnia

Ceramika jest medium pozwalającym na kreowanie własnych wizji twórczych, a także na spełnianie potrzeb utylitarnych.

Katedra Ceramiki  - Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, jako jedyna w Polsce kształci studentów w zakresie ceramiki artystycznej i projektowania ceramiki użytkowej jednocześnie.

Na kierunku prowadzi się zajęcia na studiach stacjonarnych na poziomie:

·         studiów I stopnia – licencjackich

·         studiów II stopnia - magisterskich

Wrocławska Katedra Ceramiki mając za sobą długoletnie doświadczenie, tradycję sięgającą lat 40 XX wieku, wypracowała unikatowy profil kształcenia obejmujący wszechstronne  działania związane z ceramiką.

Program dwustopniowych studiów umożliwia pełne przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez budzenie i rozwijanie twórczych indywidualności, uzdolnień i wrażliwości, niezbędnych w pracy współczesnego artysty ceramika.

Proponowane przez Nas kształcenie kierunkowe, obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • ceramiki artystycznej
  • ceramiki użytkowej
  • ceramiki w architekturze,
  • ceramiki kształtowanej na kole garncarskim,
  • intermedialnych działań w ceramice oraz  technologii ceramiki.

Program studiów został poszerzony o przedmioty  ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu  możliwe jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z wielu dziedzin, m.in.: malarstwa, rysunku, rzeźby, historii sztuki, nowych mediów, fotografii, działań graficznych czy komputerowych.


info: M. Szumiejko DOS

zamieściła AZG

Galeria:

  • Dwustopniowe Niestacjonarne Studia Projektowania Ceramiki i Szkła - prace dyplomowe
  • Dwustopniowe Niestacjonarne Studia Projektowania Ceramiki i Szkła - prace dyplomowe
  • 013
Więcej »