II nabór na kierunek MEDIACJA SZTUKI studia I stopnia studia stacjonarne

II nabór na kierunek MEDIACJA SZTUKI studia I stopnia studia stacjonarne

do 15 września ( godz. 12.00) czekamy na zgłoszenia

MEDIACJA SZTUKI to nowy, unikalny kierunek w kraju, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki.

Uczymy dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku.

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu:

·         pracy artysty plastyka,

·         organizacji własnego miejsca pracy  i rynku odbiorców,

·         pisania tekstów krytycznych o sztuce,

·         organizacji miejsc wystawienniczych i galerii,

·         projektowania długofalowych działań animacyjnych i warsztatowych,

·         pisania projektów i tworzenia budżetu.

Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.

Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.

Nasi absolwenci posiadają wiedzę i znajomość środowiska twórczego akademii, a także innych instytucji sztuki, w tym również środowisk oddolnych, pozainstytucjonalnych. Dzięki temu są przygotowani na prowadzenie dialogu społecznego, animacyjnego i zawodowego związanego ze sztuką. 

Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora.


inf. zam.

M. Szumiejko DOS