NABÓR DODATKOWY - SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA studia stacjonarne

NABÓR DODATKOWY - SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA studia stacjonarne

Trwa uzupełniający nabór na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2018/2019.

Wrocławska Katedra Szkła na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła, jako jedyna w Polsce kształci studentów w zakresie projektowania szkła użytkowego i twórczości artystycznej w szkle.

Daje to sposobność kształcenia w zakresie dwóch dziedzin:

  • sztuki 
  • wzornictwa. 

Obecny kształt Katedry Szkła i przyjęte przez nią założenia programowe są wynikiem wielu lat tradycji oraz wprowadzania nowych form kształcenia i nowoczesnych technologii w obszarze szkła. Wypracowane przez lata kontakty i relacje instytucjami kultury, firmami produkcyjnymi i przemysłem pozwalają studentom w pełni uczestniczyć w planach wystaw, praktyk i staży, dając tym samym podstawy do usamodzielnienia na rynku pracy.

W cyklu studiów oferujemy możliwość uczestniczenia w Programie Erasmus Plus, który daje możliwość wyjazdu na studia za granicą w istotnych ośrodkach Uniwersyteckich w Europie. Od roku 2017/2018 oferujemy również możliwość odbycia studiów w ramach umowy z Uniwersytetem w Municie oraz Urban Glass w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo szkła obejmują problematykę kierunkową, ogólnoplastyczną i humanistyczną. Dzięki temu osobowość artystyczna studentów rozwija się wszechstronnie, na co mają wpływ m.in. zajęcia z malarstwa, rysunku, rzeźby i nowych mediów w sztuce i projektowaniu.

Celem kształcenia kierunkowego jest profesjonalne przygotowanie studentów do rozwiązywania zagadnień artystycznych i projektowych. Pracownie Szkła Artystycznego umożliwiają studentom podejmowanie działań kreacyjnych, w których szkło jest głównym środkiem dla wyrażania koncepcji malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i aranżowania przestrzeni w architekturze. Zagadnienia związane z projektowaniem są rozwiązywane w Pracowniach Szkła Użytkowego i mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej lub zespołowej pracy projektowej w autorskich pracowniach projektowych oraz we współpracy z przemysłem. Podczas studiów każdy student ma możliwość skorzystania z wielu warsztatów takich jak: szlifiernia szkła, palniki do kształtowania szkła na gorąco, piece elektryczne do zgrzewania i gięcia szkła płaskiego, oraz jedynej w Polsce huty szkła w programie edukacji artystycznej- która daje możliwość realizacji zaprojektowanych naczyń czy przedmiotów użytkowych oraz możliwość kreowania autorskich realizacji artystycznych z masy szklanej. Tak bogate zaplecze techniczne i warsztatowe pozwala również zgłębić umiejętności rzemieślnicze niezwykle przydatne w samodzielnej i świadomej drodze twórczej i projektowej.

Studia I stopnia obejmują swoim zakresem klasyczne formy obrazowania – rysunek, malarstwo, rzeźbę. W swej działalności twórczej student a później absolwent stosuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w odniesieniu do warsztatu plastycznego związanego z podstawowymi dyscyplinami plastycznymi z uwzględnieniem współczesnych mediów. Nabywa wiedzy humanistycznej z zakresu historii i teorii sztuki, posiada ukształtowaną świadomość estetyczną.

Kierunkowy profil kształcenia prowadzony jest w oparciu o takie obszary jak:

  • szkło użytkowe, 
  • szkło artystyczne 
  • szkło w architekturze. 

Kompletny obszar nauczania obejmuje przy tym wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię szkła. 
W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego. Potrafi w sposób metodyczny rozwiązywać problemy projektowe – posiada umiejętność analizowania, formułowania problemów i założeń projektowych, jest przygotowany do współpracy w zespołach projektowych i ze specjalistami z innych dziedzin. Student a później absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania szkła oraz świadomego użycia warsztatu szklarskiego we własnych realizacjach artystycznych. Zgłębiając istotę materiału oraz badając efekty uzyskiwane poprzez obróbkę szkła na zimno i na gorąco, wykorzystuje warsztat do swobodnej kreacji artystycznej, wypracowuje indywidualny język wypowiedzi. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania.  Jest świadomy integralności i autonomii szkła jako dyscypliny artystycznej, rozumie jej aspekt kreacyjny zarówno w sztuce jak i wzornictwie.

Absolwent ma podstawy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy w autorskim studio projektowo-realizacyjnym oraz pracy projektowej dla firm, według indywidualnych zleceń przy realizacji krótkich serii lub w przemyśle.

Absolwent z dyplomem licencjata przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła lub pokrewnym w zakresie Sztuki czy Projektowania.

 Zapraszamy  na naszą stronę: http://wydzialceramikiiszkla.pl/ , szklo.asp.wroc.pl, https://www.facebook.com/szklo.asp.wroclaw/


info: dr A. Leśniak - Banaszak

zamieściła: AZG

Galeria:

Więcej »