WYNIKI POSIEDZENIA UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2017