Dobra widoczność / Good visibility

Dobra widoczność / Good visibility

współpraca Kariny Marusińskiej z mieszkańcami Birmingham

Karina Marusińska w ramach swojej rezydencji, przy współpracy z Creative Black Country, zrealizuje projekt  z mieszkańcami West Bromwich. Jej działania mają na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz zachęcenie do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym Birmingham. W trakcie 13 sesji warsztatowych powstaną wielobarwne szklane kwatery okienne odzwierciedlające aspiracje i marzenia o lepszym świecie – takim, jaki chcielibyśmy widzieć za oknem swego domu. Działania te, poza rozwijaniem sprawności manualnych oraz stymulowaniem zmysłów, będą także pretekstem do rozważań na temat otaczającej rzeczywistości oraz możliwości jej zmian. Wdrożenie tych pomysłów w życie będzie zależało już od nas samych. Niech więc na początek staną się widoczne. Zwieńczeniem warsztatów będzie instalacja pt. „Dobra widoczność”. Zostanie ona zaprezentowana w Centrala Art Gallery w ramach festiwalu Birmingham Weekender (22-24.09.2017), natomiast jesienią w Mieszkaniu Gepperta we Wrocławiu. Rezydencja jest częścią projektu „Punkt widokowy” realizowanego we współpracy z Fundacją Art Transparent. Kurator: Małgorzata Sobolewska

*W czerwcu 2017 r. Galeria Centrala została oficjalnie wpisana do portfolio Arts Council England. To pierwsze polskie stowarzyszenie, któremu udało się uzyskać ten status, Centrala jest też jedyną galerią w portfolio prezentującą sztukę z Europy środkowej i wschodniej. Centrala, to mieszczące się w Birmingham Centrum sztuki, na które składają się galeria sztuki współczesnej, kawiarnia artystyczna, księgarnia i centrum edukacyjne. Centrala prowadzi ambitny program artystyczny prezentujący twórców z Europy Środkowej i Wschodniej, dodatkowo odbywają się w niej koncerty, spektakle, dyskusje, pokazy filmów oraz warsztaty i szkolenia. Galeria Centrala prezentuje głownie sztukę zaangażowaną społecznie, starająca się komentować zastana rzeczywistość i aktywnie wspierającą dialog międzykulturowy. Do tej pory prezentowani byli tacy artyści jak: Joanna Rajkowska, Małgorzata Dawidek, Yelena Popova, Jidrich Streit a w tym roku planowana jest jeszcze wystawa Kariny Marusińskiej i Karola Radziszewskiego.


http://arttransparent.org/event/dobra-widocznosc-good-visibility/
http://centrala-space.org.uk/
info: Joanna Opalska-Brzecka