Wyniki rekrutacji drugiego naboru na studia niestacjonarne Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na studia niestacjonarne Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki w załączeniach


Kierownik studiów

dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska

Załączniki