Rozstrzygnięcie konkursu na gadżet ASP.

Rozstrzygnięcie konkursu na gadżet ASP.

Uwaga! Wyniki konkursu.

Nabór zgłoszeń do konkursu na gadżet ASP zakończył się 30 czerwca 2017. Odnotowano łącznie 21 zgłoszonych na konkurs projektów indywidualnych i grupowych w obu kategoriach. 

Komisja rozstrzygająca w składzie 4 osób:
Prorektor Prof. Beata Mak-Sobota
Prorektor Prof. Aleksandra Janik
Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk – Biuro Promocji ASP
Anna Szalwa – Przedstawicielka Samorządu Studenckiego i sekretarz konkursu

Komisja przeprowadziła dokładną selekcję otrzymanych zgłoszeń. Podczas oceny zgłoszonych projektów brała pod uwagę m. in. funkcjonalność, kreatywność, możliwości zastosowania proponowanego gadżetu ASP.

Podczas obrad komisja jednogłośnie przyznała I nagrodę w wysokości 2 000 zł:
Małgorzacie Bury za projekt gry planszowej ,,Dotrzyj do Akademii Sztuk Pięknych’’, który wykonała w ramach zajęć w pracowni Tomasza Pietrka 

W dalszych rozważaniach postanowiła przyznać trzy wyróżnienia po 1 000 zł:
Radosławowi Suliga za projekt piórnika i notesu, który wykonał w ramach zajęć w pracowni Tomasza Pietrka 
Agnieszce Tchórzewskiej za projekt gadżetu Converge
Joannie Krajewskiej za projekt spinaczy

Organizatorzy konkursu w ramach podziękowania za udział i kreatywne pomysły postanowili wszystkich uczestników nagrodzić drobnym upominkiem. Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 13 października 2017 r.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ORAZ GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

 ________ 

zamieściła: ASzalwa

Galeria:

Więcej »