NABÓR DODATKOWY - FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA studia niestacjonarne

NABÓR DODATKOWY - FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA studia niestacjonarne

Dodatkowy nabór na studia niestacjonarne zaoczne I i II stopnia trwa do 28 sierpnia. Egzamin odbędzie się 29 sierpnia.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu ogłasza dodatkowy nabór na studia niestacjonarne!

Rejestracja elektroniczna w terminie od 5 sierpnia do 28 sierpnia 2017. Składanie dokumentów – do 28 sierpnia 2017  – w budynku ASP Pl. Polski 3/4, I piętro – pokój 106 M albo w Dziale Organizacji Studiów – pokój 118 M lub przesłanie na adres uczelni: ASP Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, z dopiskiem - studia niestacjonarne FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA.

Niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) - 3 letnie, zaoczne
 w specjalności
FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA na kierunku sztuka mediów

Studia kształcą absolwenta przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreowaniem i użytkowym wykorzystaniem obrazu fotograficznego i pracy w obszarze multimediów. Absolwent uzyskuje: umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu wideo oraz animacji, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego oraz ruchomego w produktach edytorskich i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata na kierunku sztuka mediów.

Niestacjonarne zaoczne studia II stopnia (magisterskie) - 2 letnie w specjalności
FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA na kierunku sztuka mediów.

Studia kształcą absolwenta świadomego roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych, gotowego do funkcjonowania w dziedzinach związanych z autorskim kreowaniem i wykorzystaniem obrazu fotograficznego oraz obrazu ruchomego – narracji wideo, działań interaktywnych i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną pozwalającą na formułowanie własnych komunikatów w obszarze sztuki. Absolwent otrzymuje tytuł magistra na kierunku sztuka mediów.

Więcej informacji tutaj:

I stopień
II stopień


zamieściła AZG