ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/18 PRZEDŁUŻONY DO 10 PAŹDZIERNIKA

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na pięciu kierunkach:

podczas pierwszego roku słuchacze zapoznają się z programem  pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach z zakresu: szkła, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, tkaniny, animacji komputerowych, grafiki internetowej i in. jednocześnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki. W trzecim semestrze słuchacze wybierają pracownię kierunkową i w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa. W semestrze czwartym kontynuowane są zajęcia w wybranej pracowni kierunkowej oraz zajęcia z malarstwa i rysunku. Semestr zamyka przegląd prac podsumowujących, który ma formę otwartej prezentacji prac z pracowni kierunkowej oraz prac malarskich i rysunkowych. 

  • "Podyplomowa specjalizacja kierunkowa"(absolwenci kierunków artystycznych lub studiów podyplomowych z kierunków artystycznych)

Kandydat ubiegajacy się o przyjęcie na specjalizację kierunkową musi posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów plastycznych (mgr lub lic), albo być absolwentem dwuletniego kursu podstawowego Dyscyplin Plastycznych. Unikalną cechą jest całkowita swoboda wyboru prowadzacego i pracowni. Efektem 4 semestrów scisłej współpracy z wybranym pedagogiem stają się prace odznaczajace się zaawansowaną samodzielnością koncepcyjną oraz wysokim poziomem sprawności realizacyjnej. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Program Studiów Podyplomowych z kierunku Malarstwo ma charakter oryginalny i autorski. Jego zadaniem jest wprowadzenie, rozwijanie i doskonalenie historycznych i współczesnych  możliwości realizacyjnych malarstwa. Pozwala zapoznać się słuchaczom i opanować podstawowe techniki malarskie. Poznać materiały wykorzystywane w twórczości. Szkieletem programu są zagadnienia z podstaw „kuchni malarskiej”. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Mediacja Sztuki Współczesnej - kurator działalności artystycznej to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy. Mediacja jako kierunek powstał z myślą o edukacji stawiającej na dialog, połączenie różnych środowisk i doświadczeń, dlatego kierunek ten spodoba się kandydatom, którzy chcą doświadczyć nie tylko wiedzy z obszaru proponowanych zagadnień teoretycznych, ale także praktyki w wybranych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).


WARUNKI REKRUTACJI

  • Warunkiem przyjęcia jest: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich
  • Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy
2. kopia dyplomu
3. 2 fotografie
4. ksero z dowodu osobistego
5. potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zł


kontakt:

m.szumiejko@asp.wroc.pl  


zamieściła AZG

aktualizacja M.Szumiejko DOS

Załączniki