REKRUTACJA 2017/18

REKRUTACJA 2017/18

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA DO 23 CZERWCA.

TERMIN REKRUTACJI 18.05 do 23.06.2017R.

Aby zgłosić się na studia do Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zarejstruj się  w Systemie Elektronicznej Rekrutacji podając adres e-mail oraz hasło. 
 2. Sprawdź potwierdzenie rejestracji wysłane na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
 3. Zapamiętaj swoje hasło. Będziesz go używał/a przy każdym logowaniu do systemu. 
 4. W przypadku zmiany danych osobowych możesz zawsze zalogować się ponownie i poprawić dane za każdym razem zatwierdzając ankietę. 
 5. Pamiętaj, że dane muszą być uzupełnione do 23 czerwca 2017r.
 6. Po zarejestrowaniu się, dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto: 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław

Opłata jednorazowa za postępowanie związane z przyjęciem na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 wynosi       

 • na studia stacjonarne jednolite studia magisterskie:       150z
 • na studia stacjonarne I stopnia                 150zł
 • na stacjonarne studia II stopnia                100zł
 • na studia niestacjonarne I i II stopnia:      100zł

Możesz zapłacić za pomocą: druku poczty polskiej, przelewu bankowego, przelewu internetowego lub w kasie uczelni. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej będziesz uwzględniony przy tworzeniu listy egzaminacyjnej.

Pamiętaj aby wpisać w tytule przelewu swoje nazwisko, imię, kierunek, poziom oraz formę studiów.

REKRUTACJA - egzaminy wstępne, na wszystkie kierunki studiów I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia w formie stacjonarnej, odbywają się w jednym terminie. 

szczegółowe harmonogramy w zakładce Rekrutacja/Egzaminy - Dokumenty do pobrania

Kandydat, który zdał egzamin wstępny ale nie uzyskał wymaganej liczby punktów do przyjęcia na studia stacjonarne może aplikować na studia niestacjonarne ( jeśli dany kierunek jest prowadzony w tej formie), bez ponoszenia kolejnej opłaty rekrutacyjnej oraz bez egzaminu wstępnego.

Wyjątek stanowi kierunek Malarstwo, na którym obowiązuje przeglad portfolio, ktory odbędzie się w dniu 8 lipca br.

TERMINY EGZAMINÓW

 • Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie od 26.06 do 30.06.2017r 
 • Wydział Grafiki i Sztuki Mediów - dostarczenie prac portfolio do 12.06.2017r.
 • Studia II stopnia od 03.07 do 05.07.2017r

Sprawdź szczegółowe harmonogramy rekrutacji na poszczególne kierunki -http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=610&__seoName=Dokumenty+do+pobrania

Szczegółowe informacje rekrutacyjne - http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=1257&__seoName=Studia+stacjonarne

Wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie internetowej Uczelni lub na tablicach ogłoszeń w naszych budynkach przy pl. Polskim i ul. Traugutta.

Po zdaniu egzaminów wstępnych i zakwalifikowaniu się, złóż komplet dokumentów -

 • na studia I stopnia i jednolite magisterskie od kandydatów do przyjęcia na studia od 3.07.2017r. do 14.07.2017r.,
 • na studia II stopnia: od 5.07.2017r. do 14.07.2017r.

Pamiętaj, że jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją i zostaniesz usunięty z listy osób do przyjęcia na dany kierunek. Podczas składania dokumentów w Dziekanacie otrzymasz skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego to 1 września 2017r. Dokumenty mogą być złożone w Dziekanacie osobiście,  przez osobę upoważnioną przez Ciebie notarialnie lub listownie na adres dziekanatu.

Pamiętaj też o uzupełnieniu wyników matur w ankiecie. Nieuzupełnienie wyników maturalnych jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości uzyskania stypendium dla najlepszych maturzystów 2017r.

Po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, wraz z decyzją o przyjęciu, przyszły student otrzyma drogą listową umowę  o warunkach odbywania studiów i pobierania opłat za studia stacjonarne ( wzór w załącznikach), którą jest zobowiazany odesłać do dnia 01 sierpnia 2017r. Niepodpisanie umowy łączy się z rezygnacją z podjęcia studiów.


zamieśćiła AZG