Wystawa Katedry Scenografii w Opolu

Wystawa Katedry Scenografii w Opolu

8 maja 2017 r. w Galerii nad Odrą przy ulicy Barlickiego w Opolu odbył się wernisaż wystawy prac studentów i pedagogów Katedry Scenografii.

Ekspozycja towarzyszy 28 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek. Obok dokumentacji fotograficznej zrealizowanych scenografii teatralnych i filmowych na wystawie znalazły się również projekty koncepcyjne w formie rysunków i makiet. Wśród eksponatów są także lalki i maski teatralne pochodzące ze realizowanych przez studentów etiud plastycznych oraz spektakli powstałych w ramach współpracy katedry z wrocławską filią Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Otwarcie wystawy połączone było z prezentacją działalności katedry poprowadzoną przez ad. Mateusza Mirowskiego, doktorantkę Agnieszkę Aleksiejczuk i Jana Głąba, studenta II roku. Spotkanie zaadresowane było do gości festiwalu i uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, do którego należy galeria.

Info. M.Mirowski
Fot. J.Głąb
zamiescił: D.Banasz
Katedra Scenografii

Galeria:

Więcej »