„3D - DER, DIE, DAS” - wspólny projekt artystyczny Powiatu Görlitz i ASP już od 14 maja w Schloss Königshain (FOTORELACJA)

„3D - DER, DIE, DAS” - wspólny projekt artystyczny Powiatu Görlitz i ASP już od 14 maja w Schloss Königshain (FOTORELACJA)

Zapraszamy do obejrzenia dokonań pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z zakresu: Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Scenografii, Ceramiki, Szkła i Sztuki Mediów.

Wernisaż wystawy „3d - der, die, das“ - 14 maja 2017 godz. 15.30

SCHLOSS KÖNIGSHAIN; DORFSTRASSE 29; 02829 KÖNIGSHAIN

WSPÓLNY PROJEKT ARTYSTYCZNY POWIATU GÖRLITZ I AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU - Jest programową kontynuacją projektu „Transdesign” i wpisuje się w charakter wieloletniej współpracy uczelni z partnerami ze stref przygranicznych - Niemiec i Czech. Projekt, zainicjowany przez Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa w ramach wydarzeń związanych z Programem Sztuk Wizualnych - Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 to zadanie wieloetapowe, składające się z realizacji cyklu wystaw i wydawnictw katalogowych, warsztatów i sympozjów.

WYSTAWA „3D - DER, DIE, DAS” oraz wydarzenia towarzyszące stwarzają znakomitą okazję do wymiany doświadczeń w wymiarze społeczno - kulturalnym oraz pogłębienia międzynarodowego dyskursu środowiskowego i pokoleniowego, a także poszukiwania nowych idei w dobie innowacyjności i humanizacji otoczenia człowieka.

W jednym z artykułów na temat aktualnej kondycji wrocławskiego środowiska projektantów, krytyk sztuki, red. Andrzej Saj, napisał:

Na obszerną prezentację  dorobku Akademii Sztuk Pięknych trzeba spojrzeć z perspektywy historii jej 70 - letniego funkcjonowania we Wrocławiu, a w tym z tytułu zmian w jakich uczestniczyła Polska w początkach lat 90. oraz późniejszego - z 2004 r. - włączenia w struktury Unii Europejskiej.

Fakty te wyznaczają ramy organizacyjno - programowe w zakresie edukacji i dorobku projektantów - absolwentów tej uczelni. [….]

Ważną cezurą w rozwoju potencjału projektanckiego były niewątpliwie przemiany polityczne z przełomu 1989/90 praz przejście do gospodarki rynkowej, ale jeszcze ważniejszy okazał się być tu tzw. „zwrot unijny” (i efekt dotacji) oraz wynikające z tegoż ekspansywne zmiany rozwojowe w gospodarce wraz z poprawą infrastruktury regionu i kraju. [….]

Jednak sytuacja dzisiaj, w drugiej dekadzie XXI wieku, jest już zasadniczo inna niż było to jeszcze 20 lat temu. Dlatego podsumowanie i ocena kondycji środowiska projektanckiego musi z konieczności uwzględniać szereg nowych czynników jeszcze niedawno nieznaczących w rzeczywistości gospodarczej. Trzeba przy tym pamiętać o współistniejących w świecie, a oddziaływujących na nas procesach globalizacyjnych i zmianach w kulturze (wzrost rangi kultury masowej i konsumpcjonizmu), które wpływają także znacząco na reorientację estetyczno - formalną w zakresie projektowania.

Otwartość kulturowa, integrowanie dyscyplin, ciekawość innych myśli, akceptacja odmiennych postaw i dokonań wyznacza dla Nas sens przekraczania granic.

Termin wystawy:             14 maja 2017 - 16 lipca 2017

Godziny otwarcia:           wtorek - czwartek godz. 11.00 - 15.00

                                    sobota - niedziela godz. 14.00 - 17.00

Program towarzyszący:

SYMPOZJUM - KREATYWNA GOSPODARKA

W dniu 23 czerwca br. odbędzie się sympozjum poświęcone problematyce kreatywnej gospodarki oraz działań z zakresu kultury na obszarze przygranicznym Polska-Niemcy. Wśród zaproszonych osób obecni będą przedsiębiorcy realizujący praktycznie kreatywną gospodarkę oraz przedstawiciele władz samorządowych z obszaru Łużyce Górne i Dolny Śląsk. Celem sympozjum jest z jednej strony pogłębienie zrozumienia tematyki kreatywna gospodarka i ukazanie jej potencjału, z drugiej zaś, stworzenie warunków umożliwiających przedsiębiorcom osiedlanie firm w regionie. Wrocławska ASP, partner w projekcie posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym i gospodarką. W ramach sympozjum zaprezentowany zostanie Projekt DSWP (prof. Gabriel Palowski).

WARSZTATY DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY:

Projekt  wymarzonego placu zabaw

               - termin: 27 i 28.05.2017

Od pomysłu do prototypu - prezentacja druku 3d

               - termin: 10 i 11.06.2017


Warsztaty ceramiczne dla rodzin z dziećmi w wieku 6 -12 lat

               - termin: 24 i 25.06.2017

Warsztaty fotograficzne - Zamrażanie czasu 

               - termin: 08 i 09.07.2017

www.kreis-goerlitz.dewww.asp.wroc.plwww.koenigshain.com

Obrazek 0


info: A. Danielak-Kujda

zamieściła: A. Zaczek-Gbiorczyk

Galeria:

Więcej »