Wystawa: "Łączy nas OM-LAB"

Wystawa: "Łączy nas OM-LAB"

Fotorelacja

Wystawa projektów członków grupy OM-LAB

Wystawa mieści się w  Muzeum ASP, ul. Traugutta 21
pon.-pt. godz. 9.00 - 13.30
 

Wystawę można zwiedzać od 27.03. - 27.04. 2017r.

Wystawa "Łączy nas OM-LAB" poświęcona jest dokonaniom grupy projektantów zajmujących się rozmaitymi próbami integracji współczesnej techniki multimedialnej z przestrzenią użytkową człowieka. Różnorodność formalna przedstawionych koncepcji, odmiennych filozofii podejścia do tego zagadnienia wskazuje, iż percepowane do tej pory jako linia zetknięcie techniki i sztuki, jest w istocie bezkresnym obszarem kreacji twórczej, szczególnie w dziedzinie wzornictwa i wystawiennictwa.

Zbiór zaprezentowanych projektów obejmuje około dziesięciu lat działalności twórców, w mniejszym lub większym stopniu zaangażowanych w działalność grupy OM-Lab . Trzon wystawy jednak stanowią  efekty działań zespołowych, tematów na tyle obszernych, złożonych lub realizowanych w krótkim czasie, że wymagały powołania zespołów projektantów. Gro stanowią tematyczne wystawy multimedialne z pełnym zakresem opracowania od wielkopowierzchniowych aranżacji wnętrz, scenariuszy zwiedzania aż po detale poszczególnych stanowisk, charakterystyki urządzeń i interakcji z użytkownikiem. Wielkozakresowość oraz różnorodność opracowań determinowała każdorazowo skład personalny według: specjalizacji, umiejętności, doświadczenia lub dyspozycyjności projektantów. Szczególnie cenna w działaniach interdyscyplinarnych grupy jest wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń szczególnie, gdy zaczynamy poruszać się na dziewiczym terytorium. Praca w formule „burzy mózgów”, zespołowe improwizacje, wizualizowanie, makietowania i  prototypowanie najśmielszych pomysłów – to stało się codziennością funkcjonowania grupy.  Eksponowane są na wystawie również najbardziej interesujące działania indywidualne projektantów, wzbogacające wachlarz kompetencji i umiejętności całej grupy OM-Lab.

Jesteśmy grupą projektową dlatego prezentujemy głównie projekty. Wizualizacje ostatecznych form projektów uważamy za reprezentatywny materiał ukazujący potencjał twórczy i gamę podejmowanych tematów. Dokumentacje techniczne i opisowe są zdecydowanie trudniejsze w odbiorze,  realizacje natomiast obarczone są emanacją i zastrzeżeniami prawnymi inwestorów oraz wykonawców. Oddajemy zatem do dyspozycji Państwa materiał autorski, niezakłócaną myśl projektową i radość twórców z procesu odkrywania.


Dodatkowe informacje o Grupie OM-LAB:

Grupa OM-Lab (Laboratorium Obiektów Multimedialnych) złożona jest z projektantów różnych specjalności artystycznych i technicznych współpracujących przy przedsięwzięciach multimedialnych, związanych z przestrzeniami publicznymi.

Tworzenie złożonych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie elektroniczne oraz techniczne, począwszy od budynków, poprzez wyposażenie wnętrz a skończywszy na inteligentnych gadżetach, wymaga interdyscyplinarnej kooperacji projektantów i branżystów. OM-Lab zapewnia podobnym realizacjom profesjonalny zespół designerów a także kontakt ze sprawdzonymi firmami realizacyjnymi. Grupa zrzesza projektantów swobodnie formujących zespoły do rozwiązywania zadanych problemów, bazę twórców i specjalistów powoływanych wedle potrzeby konkretnego zadania. Fenomenami grupy są: duża swoboda w formule współpracy, dobrowolność udziału podejmowanych zadaniach, spontaniczność i elastyczność w przypadku presji czasu a przy tym duża skuteczność oraz konstytutywna demokratyczność podejmowania decyzji.

Podstawowa grupa projektowanych związana jest z nowoczesnymi wystawami, eventami,  instalacjami scenograficznymi, ale zajmujemy się również pojedynczymi stanowiskami promocyjnymi, robotyką od strony sztuk plastycznych, aktywnym wizualnie wyposażeniem meblowym, multimedialnymi elementami architektury oraz całościowymi projektami przestrzeni wnętrz o spektakularnym wyrazie artystycznym nowych mediów.

Grupa podejmuje również szereg badań i eksperymentów realizowanych przy Akademi Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, często we współpracy z PWr czy WPT i innymi instytucjami naukowymi. Działania te służą zarówno celom artystycznym, naukowym, jak również popularyzowaniu innowacyjnych możliwości hybryd współczesnej techniki i sztuki, ale także zastosowaniu warstwy medialnych środków plastycznych do celów utylitarnych i komercyjnych w funkcjonujących już przestrzeniach architektonicznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki naukowe oraz podmioty gospodarcze do współpracy przy tworzeniu multimedialnej przyszłości bezpośredniego otoczenia człowieka.

Serdecznie zapraszamy!

info.: prof. Bartosz Jakubicki
foto.: Damian Banasz
zam.: Magdalena Kacprzak- Gagatek

Galeria:

Więcej »