Linia-tworzywo wyrazu

Linia-tworzywo wyrazu

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Od 6 kwietnia do 14 maja w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie można oglądać międzynarodową wystawę pod tytyłem Linia-tworzywo wyrazu prezentującą aktualne dokonania artystyczne w zakresie malarstwa,  rysunku, grafiki, instalacji

i rzeźby świetlnej, artystów reprezentujących jedenaście polskich  ośrodków akademickich oraz zaproszonych gości zagranicznych z Hiszpanii, Niemiec i Węgier.

Wrocławską Akademię Sztuk Pięknych reprezentują: Piotr Błażejewski, Janusz Jaroszewski, Piotr Kielan i Marlena Promna.

Wystawa przedstawia aktualne dokonania artystyczne, wskazując na ukierunkowanie działań formalnych od źródła, jakim jest linia, do pełnej wypowiedzi plastycznej. Fenomenem jest, że proste tworzywo jakim jest linia, poddane działaniom formalnym nabiera kształtów zgodnie z wolą  twórcy, przekazując  w efekcie  skomplikowane idee. W konsekwencji powstaje dzieło, w którym pierwotne znaczenie linii zanika na rzecz pojawienia się bogactwa różnorodnych form, zaskakujących struktur, wysmakowanego koloru i światła.

Ekspozycja jest efektem współpracy Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i  Miejskiej Galerii Sztuki, a kuratorem wystawy jest Magdalena Snarska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki AJD.

Artyści biorący udział w wystawie:

Piotr Błażejewski (ASP Wrocław), Barbara Czapor-Zaręba (Wydział Sztuki AJD w Częstochowie), Karolina Jaklewicz  (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ), Janusz Jaroszewski (ASP Wrocław), Tomasz Jędrzejko (Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Piotr Kielan (ASP Wrocław) Monika Kostrzewa (Wydział Pedagogiczno-Arystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Markiewicz (Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu), Jakub Matys (Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Michał Misiak (ASP Kraków), Grzegorz Mroczkowski (ASP Warszawa), Adam Panasiewicz (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Alicja Panasiewicz

(Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Marlena Promna (ASP Wrocław), Adam Romaniuk (Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu), Magdalena Snarska (Wydział Sztuki AJD w Częstochowie, Mark Starel (Wiesław Łuczaj, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Aleksandra Wereszka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej), Katarzyna Winczek (Wydział Szuki AJD w Częstochowie), Joanna Zak (Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Olga Ząbroń (ASP Kraków), Maciej Zdanowicz (Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Wśród uczestników wystawy są także zaproszeni artyści zagraniczni: Maria Cuevas ( Hiszpania ), Julián Gil ( Hiszpania ), Boris Müller ( Niemcy) i Laszlo Otto (Węgry).

Projekt jest realizowany przy współudziale środków statutowych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

-----------

info: Magdalena Snarska
opublikowała: Marlena Promna

Galeria:

Więcej »