PRAKTYKI STUDENCKIE ERASMUS+ (WAKACJE 2016/17)

PRAKTYKI STUDENCKIE ERASMUS+ (WAKACJE 2016/17)

DODATKOWA REKRUTACJA!!!

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 31.05.2017r. (lub do wyczerpania dotacji na granty)

Dokumenty do złożenia:

  • formularz aplikacyjny na praktykę do pobrania tutaj
  • portfolio - 10 prac (na CD, w formacie JPG, rozmiary nie mogą przekraczać 1000 px na 1000 px, rozdzielczość 72 dpi).
  • zaświadczenie z przedsiębiorstwa potwierdzające przyjęcie studenta na praktykę zawierające dokładne daty (min. 2 m-ce, max. 3 m-ce, do 15.09.2017r.)
  • Learning Agreement for Traineeship (program praktyk) – dokument podpisany przez instytucję przyjmującą, Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana danego Wydziału ASP.
  • Studenci powinni spełniać wszelkie wymogi formalne określone Regulaminem Wyjazdów na Praktykę

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ KOMPLETNYCH APLIKACJI

więcej informacji w zakładce Biuro Współpracy z Zagranicą
lub w Biurze Współpracy z Zagranicą, plac Polski ¾, p. 102a
international@asp.wroc.pl


informacja: Anna Trzuskolas