Beata Mak-Sobota - OBIEKTY AUDIOWIZUALNE - FOTORELACJA

Beata Mak-Sobota - OBIEKTY AUDIOWIZUALNE - FOTORELACJA

10 marca w Galerii NEON odbył się wernisaż wystawy OBIEKTY AUDIOWIZUALNE prezentującej najnowsze prace Beaty Mak-Soboty.

Zmysłom oddane jest poznanie, sztuka budzi odczucia i emocje. Forma obiektu kreuje sposób percepcji i w swoisty sposób formatuje emocje odbiorcy. W przypadku dzieła plastycznego oddziaływuje ono przede wszystkim na zmysł wzroku, ale moim zamierzeniem jest poszerzenie zakresu tego oddziaływania. Kolekcja prac, zrealizowanych w ramach podjętego projektu badawczego, ma na celu uczestnictwo odbiorcy nie tylko poprzez wizualny odbiór dzieła, ale również stworzyć ma możliwość wejścia w interakcje z danym obiektem. Koncepcja zakłada, by odwoływał się on swą formą do zmysłu wzroku i zmysłu słuchu z racji struktury. Zawarte elementy strunowe lub perkusyjne stwarzają możliwość, aby obiekt wydawał dźwięk. Konieczna przy tym jest interakcja z odbiorcą- obiekt materialny poddany woli odbiorcy wprowadza go jednocześnie w obszar doznań wzrokowych i słuchowych. Poprzez określone sterowanie sensoryczne/dotykowe obiekt odkrywa przed widzem nowy jego wymiar - widz może stać się także słuchaczem obiektu.
Beata Mak - Sobota

Wystawa trwa do 17 marca 2017 r.
Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu,
ul. Traugutta 21 we Wrocławiu 

Info: B. Mak-Sobota
foto: Kalina Bańka
zamieściła: K.Bańka

Galeria:

Więcej »