Grand Prix SATYRYKONU dla Magdy Wosik

Grand Prix SATYRYKONU dla Magdy Wosik

Ad. Magdalena Wosik (Wydział Grafiki i Sztuki Mediów) zdobyła Grand Prix SATYRYKONU 2017

Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2017 w składzie:

DARIUSZ VASINA (PL) – przewodniczący
ANGEL BOLIGÁN (MEX)
SASKIA GHEYSENS (B)
MIHAI IGNAT (RO)
GRIGORI KATZ (IL)
MARCIN MARKOWSKI (PL)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)
TOMASZ TOBOLEWSKI (PL)

po obejrzeniu 2.388 prac 670 autorów z 59 krajów świata, postanowiło przyznać Grand Prix SATYRYKONU 2017 MAGDALENIE WOSIK (Polska).

Więcej informacji na http://satyrykon.pl/satyrykon-2017-werdykt-jury/

Obok zamieszczamy nagrodzoną pracę (bez tytułu).

Laureatce serdecznie gratulujemy!

------
info. J. Jernajczyk

Galeria:

Więcej »