Gołkowska. Wystawa otwarta

Gołkowska. Wystawa otwarta

24 lutego – 23 kwietnia 2017, wernisaż: piątek, 24 lutego 2017, godz. 18:00

galeria Awangarda BWA Wrocław

ul. Wita Stwosza 32

Wystawa Wandy Gołkowskej – malarki, autorki rysunków i animatorki życia kulturalnego otwiera obchody Roku Awangardy w programie BWA Wrocław. Nie będzie to jednak retrospektywa, a próba ukazania aktualności zagadnień podejmowanych przez wrocławską artystkę już pół wieku temu. Współczesny charakter wystawy podkreśli dodatkowo obecność młodych twórców – studentów Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu.

Wanda Gołkowska - prekursorka konceptualizmu i op-artu - to postać, która zapisała się na kartach współczesnej historii sztuki polskiej, wywierając ogromny wpływ na wrocławskie środowisko artystyczne. Gołkowska współtworzyła grupy Poszukiwania Formy i Koloru, Grupę Wrocławską, była związana z prowadzoną przez Jerzego Ludwińskiego Galerią pod Moną Lisą. Jako pedagożka i profesorka wykształciła całe pokolenia studentów. W galerii Awangarda prezentujemy wystawę dedykowaną w całości jej twórczości. Nie będzie to jednak retrospektywa, a raczej próba zaprezentowania szerokiego spektrum problemów podejmowanych przez Gołkowską, współcześnie nadal aktualnych. Do współtworzenia wystawy zaprosiliśmy współczesnych młodych twórców. Prace studentów, unikalnego w skali kraju, kierunku Mediacja Sztuki wrocławskiej ASP będą nawiązywać dialog z pracami wybitnej artystki – patronki tego kierunku – mówi Anita Wincencjusz-Patyna, kuratorka wystawy.

Gołkowska. Wystawa otwarta dzięki doborowi prac – od tych wczesnych z lat 50. XX wieku, po te z pierwszej dekady XXI wieku – zaprezentuje przegląd intrygujących postaw kiełkujących na gruncie wrocławskiego środowiska artystycznego. Na wystawie zobaczymy prace malarskie i rysunkowe oraz rzeźby, obiekty przestrzenne i projekty konceptualne autorstwa Gołkowskiej powstałe w różnych okresach, obejmując tym samym ponad pół wieku jej aktywności artystycznej. Wystawa podzielona została na dwa wątki: szeroko rozumianej sztuki konceptualnej oraz prymatu linii i wynikającej z niego matematycznej konstrukcji świata. Dużo miejsca poświęcone zostanie także konceptowi układu otwartego – najistotniejszego zarówno w praktyce, jak i w refleksji teoretycznej Wandy Gołkowskiej dodaje kuratorka.

Język abstrakcji geometrycznej, którym posługiwała się Wanda Gołkowska, poddany zostanie na nowo uważnej lekturze i refleksji. Projekty oraz realizacje autorki Układów otwartych zaaranżowane zostaną przez znanego wrocławskiego projektanta Łukasza Palucha. Odtworzona zostanie także słynna wystawa artystki, która była prezentowana w 1968 roku u Jerzego Ludwińskiego w Galerii pod Moną Lisą.

Pochodzący z tej wystawy obiekt - przeskalowany „układ otwarty”- stanie w holu galerii. Mobilna rzeźba składająca się z układu kubików przeznaczona będzie dla widzów. Każdy odwiedzający wystawę będzie mógł zaaranżować swoją kompozycję dowolnie przesuwając jej elementy. - To ważny akcent otwierający wystawę, a jednocześnie wskazujący, jak ważna w koncepcjach Gołkowskiej, obok idei dzieła otwartego, była sztuka partycypacyjna, wciąganie widza w interakcję, dawanie mu możliwości współtworzenia dzieła sztuki. - mówi Anita Wincencjusz-Patyna

***

Wanda Gołkowska (1925-2013) – malarka, rysowniczka, graficzka, twórczyni obiektów przestrzennych, autorka akcji artystycznych. Przedstawicielka abstrakcji geometrycznej, filar wrocławskiego konceptualizmu. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa (dyplom w 1952 roku w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta). Od 1952 roku pedagog w macierzystej uczelni, początkowo jako asystentka prof. Gepperta. Od 1991 roku profesor zwyczajny.

Stworzyła koncepcję układu otwartego jako procesu twórczego. Współzałożycielka grup artystycznych Poszukiwania Formy i Koloru (1957), Kontynuacja i Sprzeciw (lata 90. XX wieku). Członkini Grupy/Szkoły Wrocławskiej. Związana z legendarną Galerią Pod Moną Lisą prowadzoną przez Jerzego Ludwińskiego (w latach 1967-71). Uczestniczyła w najważniejszych spotkaniach polskiej sztuki lat 60., 70. i 80. XX wieku – plenery w Osiekach (w latach 1964-81), sympozjum Sztuka w zmieniającym się świecie w Puławach (1966), Sympozjum Wrocław ‘70, Sztuka pojęciowa (Wrocław, 1970), Język geometrii w Zachęcie (Warszawa, 1984), a także w ważnych konfrontacjach międzynarodowych: I Międzynarodowe Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965), Atelier 72 w Galerii Richarda Demarco w Edynburgu (1972), Międzynarodowe Triennale Rysunku (Wrocław, 1981), międzynarodowe plenery-sympozja dla artystów posługujących się językiem geometrii Geometria i Ład w Okunince, Aus der SammlungMuseum Modern Art Hünfeld-Bonn (1996) oraz Otwarta Książka – Hünfeld (1997).

kurator: Anita Wincencjusz-Patyna

współpraca: Patrycja Sikora

aranżacja i identyfikacja wizualna wystawy: Łukasz Paluch

Wystawa otwiera obchody Roku Awangardy w programie BWA Wrocław.

organizatorzy: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

mecenat: Miasto Wrocław


Informacja: Anna Czajka

Galeria:

Więcej »