Komunikat Samorządu Studenckiego do wszystkich studentów:

Komunikat Samorządu Studenckiego do wszystkich studentów:

UWAGA! W sprawie planowania dofinansowań.

W związku z planowaniem budżetu Samorządu Studenckiego ASP Wrocław prosimy o nadsyłanie projektów studenckich na dofinansowania (plany wyjazdów, delegacji, zamówień materiałów, wystaw i inne), które mają być zrealizowane do końca roku akademickiego 2016/17 r. (luty - czerwiec).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: samorzad@asp.wroc.pl 
do dnia 15 lutego 2017 r. 
We wniosku należy wpisać celowość dofinansowania, oraz planowany termin. 
Projekty, które wpłyną do nas po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Przy okazji informujemy, że plany działań Kół Naukowych, które zostały do nas przesłane zostały rozpatrzone i wpisane w budżet. 

W razie pytań i szczegółowych informacji prosimy pisać na pocztę Samorządu (samorzad@asp.wroc.pl). 

Z poważaniem, 

Prezydium Samorządu Studenckiego 

ASP Wrocław