Aktywność naukowa naszych dydaktyków

Aktywność naukowa naszych dydaktyków

Dr J. Jernajczyk (Wydział Grafiki i Sztuki Mediów) oraz dr B. Skowron (Międzywydziałowe Studia Doktoranckie) uczestniczyli w V Konferencji „Filozofia Matematyki i Informatyki”.

Znaleźli się w gronie 23. zaproszonych prelegentów i wystąpili obok takich postaci polskiej nauki, jak prof. Roman Duda, ks. prof. Michał Heller, czy prof. Jan Woleński.

Program konferencji oraz abstrakty wystąpień znaleźć można na stronie: http://www.logika.amu.edu.pl/konferencjaV.php

Jakub Jernajczyk i Bartłomiej Skowron są członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów (www.akademia.wroc.pl).


informacja: prof. n. Łukasz Huculak

Galeria:

  • dr B. Skowron, V Konferencja „Filozofia Matematyki i Informatyki”, Poznań 2016
  • dr J. Jernajczyk, V Konferencja „Filozofia Matematyki i Informatyki”, Poznań 2016
  • V Konferencja „Filozofia Matematyki i Informatyki”, Poznań 2016
  • V Konferencja „Filozofia Matematyki i Informatyki”, Poznań 2016
Więcej »