Rekrutacja na studia podyplomowe DYSCYPLINY PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE

Rekrutacja na studia podyplomowe DYSCYPLINY PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE

Zbliża się koniec Rekrutacji na 2018r.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką współczesnej plastyki i rozwojem własnych predyspozycji artystycznych na 2-letnie podyplomowe studia przy Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa


Dyscypliny plastyczne w architekturze   

Słuchacze  w trakcie nauki zapoznają się z programem 15 pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach/prezentacjach z zakresu m.in.:

 • ceramiki,
 • szkła,
 • grafiki,
 • rzeźby,
 • architektury wnętrz,
 • wystawiennictwa,
 • wzornictwa,
 • tkaniny,
 • animacji komputerowych,
 • grafiki internetowej,
 • bizuterii

i innych.

Uczestniczą jednocześnie w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki i historii kultury. Od semestru trzeciego słuchacze wybierają pracownię kierunkową. Cykl nauki zamyka przegląd prac, który ma formę otwartej prezentacji dzieł słuchaczy z pracowni kierunkowej oraz ich prac malarskich i rysunkowych. 


2-letnia Podyplomowa specjalizacja kierunkowa 

Kierunek skierowany do kandydatów posiadajacych już dyplom ukończenia wyższych studiów plastycznych (mgr lub lic), albo studiów podyplomowych  Dyscypliny plastyczne w architekturze.

Unikalną cechą jest całkowita swoboda wyboru prowadzacego i pracowni.

Efektem 4 semestrów scisłej współpracy z wybranym pedagogiem stają się prace odznaczajace się zaawansowaną samodzielnością koncepcyjną oraz wysokim poziomem sprawności realizacyjnej


Koszty studiów:

4900zł - rocznie (z mozliwością rozbicia kwoty na raty)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł nr konta 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław.

Dokumenty:

 • kwestionariusz ( na stronie studia podyplomowe),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero z dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00 
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  do 12 października 2018r.

zapraszam do kontaktu mailowego:

m.szumiejko@asp.wroc.pl

przeczytaj o nas:

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23935608,mediacja-sztuki-wspolczesnej-ruszyl-nabor-na-nowy-rok-akademicki.html


informacje umieściła

M. Szumiejko DOS