SZTUKA Z WROCŁAWSKIM ATESTEM

6 wystaw w Galerii Test w Warszawie październik 2015 - wrzesień 2016

Sztuka z wrocławski aTESTEM  to cykl sześciu wystaw problemowych, wielodyscyplinarnych i wielopokoleniowych (z wypowiedziami studenckimi) z bazą w postaci wybitnych postaci sztuki, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, wydawanych przez wrocławską Akademię Sztuk Pięknych.

Ma rację Herbert, że „Wielkie szkoły nie wygasają bezpotomnie...”. Tak było, jest i raczej będzie. Zapewne tak powiedzieć można też o wrocławskiej ASP, która posiada szereg osobowości, będących jej ambasadorami. To postaci o jakości artystycznej, które określić można mianem wrocławskiego atestu sztuki. Seria wystaw części najważniejszych wrocławskich tendencji w sztuce, czyni ich wybitne osobowości wraz z ich sztuką podmiotem konstrukcji wystaw.

Ideą wystaw jest też podkreślenie zbiorów dzieł Uczelni.

1/6 „EUGENIUSZ GEPPERT. EKSPOZYCJA I REKAPITULACJA”

2/6 „MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI I PRETEKSTY PRZESTRZENI”

3/6 „POLSKA. ĆWIERĆWIECZE WOLNOŚCI” 

4/6 "WROCŁAWSKI STRUKTURALIZM"

5/6 "KRYSTYNA CYBIŃSKA, ZBIGNIEW HORBOWY, LUDWIK KICZURA. POMIĘDZY CZERNIĄ A BIELĄ"