70-lecie ASP we Wrocławiu

W roku akademickim 2016/2017 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu świętuje 70-lecie działalności.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią państwową, która kształci studentów w jedenastu kierunkach na czterech wydziałach: na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na kierunkach: Malarstwo, Rzeźba i Mediacja Sztuki; na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów na kierunkach: Grafika i Sztuka Mediów; na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa na kierunkach: Architektura Wnętrz, Wzornictwoi Scenografia; na Wydziale Ceramiki i Szkła na kierunkach: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła. Rektorem Akademii od 2012 roku jest prof. Piotr Kielan.

Uczelnia powstała w 1946 r., gdy decyzją Ministra Kultury i Sztuki, do Wrocławia skierowany zostaje Eugeniusz Geppert, z zadaniem założenia w zniszczonym działaniami wojennymi mieście Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych. Na jej siedzibę władze miasta wyznaczyły dwa budynki: przedwojennej Miejskiej Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (mieszczącej się przy obecnej ul. Traugutta) oraz dawnej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego (pl. Polski), powstałej w 1911 z przeksztacenia Wrocławskiej Akademii Sztuki, która była w swym czasie – obok Bauhausu – najważniejszą akademią w Niemczech. Z uwagi na swoją nowatorską działalność, została nazwana „Bauhausem przed Bauhausem” a jej pierwszym dyrektorem był Hans Poelzig.

Jeszcze w 1946 roku odbyły się: kurs plenerowy i egzamin na pierwszy rok studiów, a 15 października - inauguracja pierwszego roku akademickiego. Zajęcia na uczelni prowadzone były początkowo w pracowniach malarstwa, rysunku i rzeźby, ale już wkrótce przystąpiono do organizowania warsztatów ceramiki, szkła, drewna i metalu, realizując tym samym zalecenie Ministerstwa, nakazującego skupienie się na kształceniu projektantów dla odradzającego się w Polsce i na Dolnym Śląsku przemysłu szklarskiego i ceramicznego.

Kadrę nowopowstającej uczelni tworzyli: malarze Leon Dołżycki, Emil Krcha, Stanisław Pękalski, projektant szkła Stanisław Dawski i Maria Dawska, malarz i grafik, projektantka szkła Halina Jastrzębowska, projektanci wnętrz i mebli: Władysław Wincze i Marian Sigmund oraz ceramicy Julia Kotarbińska i Rudolf Krzywiec, (związani z przedwojennym "Ładem").

Kolejne lata istnienia uczelni, noszącej od 1949 r. nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych a od 1996 Akademii Sztuk Pięknych, przynoszą ukształtowanie się jej cztero-wydziałowej struktury, tworzonej przez: Wydział Malarstwa i Rzeźby, Grafiki i Sztuki Mediów, Szkła i Ceramiki, Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Jest to także czas bogaty w ważne dokonania artystyczne. Wśród nich wymienić można choćby powstały w 1957 r. “Teatr Sensybilistyczny" łączący działania z pogranicza teatru eksperymentalnego i happeningu oraz liczne sukcesy wykładowców i absolwentów uczelni na krajowych i zagranicznych wystawach i konkursach.

W ciągu swej 70-letniej historii uczelnia staje się także znaczącym ośrodkiem kulturo- i opiniotwórczym. Jest organizatorem cyklicznych konkursów, których celem jest promowanie wartościowych zjawisk artystycznych, m.in.: Konkursu im. Eugeniusza Gepperta, który jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców oraz Międzynarodowego Konkursu Rysunku, stanowiącego kontynuację Triennale Rysunku, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1965 roku. Od 1991 r. ukazuje się kwartalnik "Format". Dzięki staraniom jego redaktora Andrzeja Saja, staje się on jednym z najlepszych profesjonalnych ogólnopolskich czasopism na temat współczesnych sztuk wizualnych. Od 2003 r. wydawany jest "Dyskurs", Zeszyty Naukowo - Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którego redaktorem naczelnym jest Andrzej P. Bator. Na jego łamach zamieszczane są teksty teoretyczne i krytyczne o sztuce. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nadała zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa takim niezwykłym osobom jak:

Balthazar Klossowski de Rola – Balthus, artysta malarz – DHC w 1998 r. Zachwycał się nim Pablo Picasso, który zakupił jego obraz „Dzieci Blanszardów”, namalowany w 1937 r. 

Stanisław Rodziński - artysta malarz, pedagog, teoretyk i krytyk sztuki – DHC w 2002 r. Profesor i rektor krakowskiej ASP. 

Richard Demarco - malarz i rysownik, organizator życia artystycznego – DHC w 2006 r. Założyciel i dyrektor The Richard Demarco Gallery i współzałożyciel Traverse Theatre w Edynburgu w Szkocji, utorował drogę teatrowi Cricot 2 i twórczości Kantora w krajach anglojęzycznych.

Marcus Lüpertz - malarz, grafik i rzeźbiarz, autor projektów witraży i scenografii, poeta – DHC w 2006 r. W latach 70. i 80. XX w., wraz z Anselmem Kieferem, Georgiem Baselitzem, Jorgiem Immendorfem i Penckiem, stworzył podstawy pod sztukę Nowej Ekspresji – Neue Wilde. Od 1986 r. wykłada na Akademii w Düsseldorfie, której rektorem został w 1998 r.

Tadeusz Różewicz - poeta, dramaturg i prozaik – DHC w 2007 r. Interesował się też sztukami plastycznymi, wśród jego przyjaciół zawsze byli artyści. Jak wyznał podczas uroczystości nadania doktoratu we wrocławskiej Auli Leopoldina: „Malarze byli i są dla mnie czarodziejami, a ich pracownie miejscami magicznymi...”.

Stanisław Borowski - artysta szklarz – DHC w 2011 r. W 1982 r. wyjechał do Niemiec, gdzie w Rheinbach uruchomił własne atelier. W 1990 r. założył w Hennef koło Bonn „Glasstudio Borowski”, które dwa lata później przeniósł do Tomaszowa Bolesławieckiego. 

Ryszard Horowitz - artysta fotograf – DHC w 2012 r. W 1967 roku otworzył w Nowym Jorku własne studio fotograficzne, które prowadzi do chwili obecnej. Otrzymał wszystkie najważniejsze światowe nagrody i tytuły przyznawane fotografom. Uważany jest za pioniera stosowania efektów specjalnych w fotografii w czasach przed obrazowaniem cyfrowym.

Alessandro Mendini - mistrz designu, architekt, projektant i artysta – DHC w 2014 r.  W latach 70. XX wieku dał się poznać jako zagorzały przeciwnik uniformizacji, bezduszności, a także masowej produkcji. Jego Projekty realizowane były przez firmy: Alessi, Philips, Cartier, Bisazza, Swatch, Hermés, Venini, Cappellini, Zanotta, Trend, Swarovski i Abet Laminati. Kierował także pismami z dziedziny architektury, projektowania i sztuki: „Casabella”, „Modo” i „Domus”. W 2017 roku we Wrocławiu stanie obiekt jego autorstwa pt. Arlekin.

Mikael Kihlman - artysta grafik i malarz – DHC w 2015 r. W 1989 r. Za zasługi na polu promocji polskiej sztuki w swej ojczyźnie w 2012 r. odznaczony został  Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem Zrzeszenia Artystów Grafików Szwedzkich.

Bogdan Zdrojewski - mąż stanu, poseł, Minister Kultury – DHC w 2015 r. W 1990 r. został wybrany na Prezydenta Wrocławia. Jako Minister podjął szereg inicjatyw, obejmujących: inwestycje, edukację artystyczną i kulturalną, dbałość o dziedzictwo narodowe, odzyskiwanie i zabezpieczanie polskich dzieł sztuki i zabytków kultury, promocję kultury polskiej, a także zwiększanie nakładów na kulturę. Istotne dla kierowanego przez niego Ministerstwa było promowanie kultury polskiej, 

Young – Jae Lee – artystka ceramik – DHC w 2016 r. W 1987 roku objęła kierownictwo warsztatu ceramicznego Margaretenhöhe w Essen. Z niespotykaną koncentracją i dyscypliną Lee przez lata multiplikuje naczynia tj. czarki, misy, wazony – zdawałoby się formy utylitarne – które w Jej twórczym działaniu, zyskują kontemplacyjny charakter oraz siłę rzeźb jak i indywidualność unikatowych obiektów. 

Jesienią 2016 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu nada tytuł Doktora Honoris Causa artyście tworzącemu w szkle – Czesławowi Zuberowi. Będzie to szczególne wydarzenie. Absolwent naszej uczelni, artysta światowej rangi, pracujący w materiale, w którym tworzenia w Polsce, uczy się tylko na wrocławskiej Akademii. 

Staraniem władz i pedagogów uczelni stale rozszerzany jest zakres kształcenia studentów na poszczególnych wydziałach. Do utworzonych w ostatnich latach należy kierunek Sztuka Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła, Mediacja Sztuki na Wydziale Malarstwa i Rzeźby oraz Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Akademia stale rozbudowuje się. W roku 2001 oddano do użytku wyremontowane dodatkowe skrzydło uczelni przy ul. Modrzewskiego, a niedawno, bo w roku 2012 roku nowy gmach zwany Centrum Sztuk Uzytkowych i Centrum Innowacyjności, który spełnia rolę dydaktyczno-warsztatową. W budynku wyposażonym w najnowsze technologie i urządzenia warsztatowe znajduje się 9 laboratoriów oraz 42 pracownie. 

Uczelnia, szanując tradycje przeszłości, nieustannie zmierza w kierunku nowoczesności. Chce odpowiadać na potrzeby człowieka i współczesnego świata, dzielić się doświadczeniem, tworzyć i uczestniczyć w projektach integrujących przedsiębiorców i projektantów oraz instytucje naukowe, skupione wokół designu. W obrębie zrealizowanego już projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, powstała platforma internetowa www.siec.asp.wroc.pl, na której projektanci, przedsiębiorcy i naukowcy mogą prezentować swoje koncepcje i realizacje, poznawać opinie eksperckie oraz dokonywać transferu pomysłów. Jest ona jednym z instrumentów, dzięki którym realne stają się szanse, aby biznes, nauka i sztuka stale dostrzegały korzyści z wzajemnej współpracy.

Duża aktywność uczelni wyraża się na wielu polach. Cykliczne imprezy takie jak Festiwal Malowania organizowany podczas Nocy Muzeów, podczas którego proponujemy zwiedzającym spróbowania sił w różnych technikach malarskich czy czerwcowy Festiwal Wysokich Temperatur gdzie prezentowane są wszystkie “gorące” techniki obróbki szkła, ceramiki i metali na stałe wpisały się w kalendarz wrocławskich wydarzeń kulturalnych.

Działalnosć wystawiennicza stale obecna jest w ASP, jednak w szczególnym 2016 roku dla Wrocławia, kiedy miasto jest Europejską Stolicą Kultury, Akademia uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych z wyjątkową intenstwnością. wśród wystaw organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu były między innymi: 

TransDesign – obszerna, interdyscyplinarna wystawa prac pedagogów, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych wrocławskiej Uczelni w Regionalnej Galerii „Lazne” i Muzeum Północnoczeskim w Libercu w Czechach, 

Sztuka Z Wrocławskim A’Testem - cykl sześciu wystaw problemowych, wielodyscyplinarnych i wielopokoleniowych (z wypowiedziami studenckimi) z bazą w postaci wybitnych postaci sztuki, którym poświęcono w ostatnich latach wydawnictwa albumowe z serii „Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, wydawanych przez wrocławską Akademię Sztuk Pięknych, orgazowanych w Galerii TEST w Warszawie,

"Ceramika I Szkło. Obszary Sensualne" –  wystawa prezentująca bogatą kolekcję współczesnego szkła i ceramiki. Biorący w niej udział artyści bezpośrednio związani są z naszą Akademią i środowiskiem wrocławskim a także zaprzyjaźnieni polscy i zagraniczni twórcy. To prawdopodobnie największa wystawa szkła i ceramiki jaka kiedykolwiek miała miejsce we Wrocławiu. Wystawa miała miejsce w Muzeum Miejskim Wrocławia w Arsenale Miejskim,

Wystawa malarstwa “Warszawa Centralna – Wrocław Główny - prezentująca dorobek artystów malarzy - dydaktyków, związanych z Wydziałem Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Prezentacja na której zobaczyć można było dzieła 44 artystów. Pokaz koncentrował się głównie wokół obszaru klasycznie definiowanego malarstwa, mając przybliżyć warszawskiej publiczności specyfikę i najbardziej charakterystyczne kierunki jakie cechuje środowisko malarzy związanych z wrocławską Uczelnią.

Think Tank lab Triennale Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Rysunku” – ideą festiwalu jest prezentacja i próba opisania rysunku jako wyodrębnionej jakości. Jest to karkołomne zadanie, obciążone ułomnościami myślenia klasyfikującego. Zamiast forsowania definicji, których wartość i przydatność nie posiada stabilnej natury, zaprezentowano istniejące współcześnie strategie rysunkowe, bez akcentowania szczególnej roli takiego lub innego narzędzia czy techniki.

Mendini - Na wrocławskiej wystawie znalazły się zarówno rzeźby i instalacje, projekty architektoniczne oraz projekty dla przemysłu, jak i unikaty autorstwa architekta. Podczas otwarcia wystawy zaprezentowany został model plenerowej rzeźby autorstwa Mendiniego, która ma powstać w przestrzeni Wrocławia. Wystawa była podsumowaniem wieloletniej pracy tego wielkiego artysty, ale głównie skupiała się na realizacjach powstałych w ciągu ostatnich 10 lat.

Jedną z ciekawszych propozycji wystawienniczych była jedyna w swoim rodzaju prezentacja prac rektorów uczelni artystycznych kadencji 2012-2016 pt. Od Myjaka do Berdyszaka odbywająca się w maju 2016 w galerii Neon należącej do ASP.

______________________

Tekst: prof. Agata Danielak- Kujda

Grafika: prof. Wiesław Gołuch

Zamieściła: Anna Zielińska 

Galeria:

Więcej »