Plakat Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Prace przesyłać można do 21.02.2022 r., do godziny 17:00.

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 marca 2022. Na autora/autorkę zwycięskiego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.
  • Wyboru zwycięskiego projektu dokona komisja konkursowa: Patryk Hardziej, Anita Wasik, Anna Witkowska oraz przedstawiciele Miasta Gdańsk oraz Gdańskiego Archipelagu Kultury.
  • Oprócz zwycięskiego projektu komisja wybierze także 25 prac, które zakwalifikują się do pokonkursowej wystawy plakatu (planowany termin wystawy: lipiec 2022). 
  • Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: gak.gda.pl/feta-2022-konkurs-na-plakat-festiwalu/