„Korzenie i Skrzydła”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs pn. „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce.

 W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowe Centrum Kultury.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl