KONKURS NA ARANŻACJĘ PLASTYCZNĄ WYSTAWY STAŁEJ - MUZEUM KL PLASZOW W KRAKOWIE

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 - 1945) w Krakowie (w organizacji) ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej.

Wystawa stała Muzeum KL Plaszow zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej.
Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum - Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Dla autorów prac, które zajmą pierwsze trzy miejsca - przewidziano nagrody pieniężne.
Warunki udziału w konkursie określa Regulamin wraz z załącznikami.
Terminy:
Do 1 listopada 2021 r. można było składać pytania, dotyczące regulaminu konkursu.
do 4 listopada 2021 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu,
do 26 listopada 2021 r - składanie prac konkursowych,
do 10 grudnia 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=146113