6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Termin zgłoszeń przedłużony – do 19.10.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej 6-ej edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne oraz uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym.

Karta zgłoszeniowa do pobrania

http://biennale.rzezba-uap.pl/wp-content/uploads/2021/07/KARTA-ZGLOSZENIOWA-6-SBMFR.pdf

Regulamin konkursu do pobrania

http://biennale.rzezba-uap.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-6-SBMFR-2021.pdf

Przebieg konkursu:


etap 1 (19.10.2021) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),

etap 2 ( 21-22.10.2021) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),

etap 3 (23.10.2021) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.

etap 4 (10.11.2021) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.

etap 5 (16.11.2021) – obrady Jury 6. SBMFR '2021 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.

etap 6 – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

* Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 6. SBMFR '2021

Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie

http://biennale.rzezba-uap.pl/