Zaprojektuj przestrzeń publiczną w Bolesławcu

Zaprojektuj przestrzeń publiczną w Bolesławcu

Zapraszam do wzięcia udziału w koncepcyjnym konkursie urbanistyczno-architektonicznym.

CENTRUM BOLESŁAWCA to konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej gminy Bolesławiec.
Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej gminy Bolesławiec w powiecie wieruszowskim.
Konkurs ma charakter koncepcyjny i jest konkursem otwartym, jednoetapowym.
W ramach programu Konkursu dnia 06 sierpnia 2021 r. o godzinie 14:30 przewidziany jest spacer dla uczestników po terenie opracowania w Bolesławcu (powiat wieruszowski, województwo łódzkie).

Opis konkursu:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna płyty Rynku w Bolesławca. Jego celem jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania centrum Bolesławca nad Prosną, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dawnego miasteczka – obecnie gminy wiejskiej. Konkurs realizowany jest w ramach przygotowywanego opracowania nowego planu miejscowego centrum gminy Bolesławiec, a jego zadaniem jest wywołanie dyskusji społecznej oraz środowiskowej dotyczącej wizji i możliwości w zakresie kształtowania głównej przestrzeni publicznej Bolesławca.

Nagrody:

 • I Nagroda – 10.000 zł brutto
 • II Nagroda – 5.000 zł brutto.
 • III Nagroda - 3.000 zł brutto
 • Dwa Wyróżnienia – 1.000 zł brutto każde.

Terminy:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.07 – 30.09.2021 r.
 • Termin składania pytań dot. regulaminu: 31.08.2021 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.09.2021 r.
 • Warsztaty i spacer badawczy dla uczestników konkursu: 06.08.2021 r. godz. 14:30
 • Termin składania prac: 01.10.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 15.10.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 15-30.10.2021 r.

Szczegóły:

Galeria:

Więcej »