Przestrzeń wspólna jest wartością

Przestrzeń wspólna jest wartością

Konkurs NIAiU dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2020/2021.

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej:

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody:

  • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
  • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
  • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

Jurorzy w kategorii projekt:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
  • mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
  • dr inż. arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

  • dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
  • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
  • dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN)

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2021), do 7 września 2021 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 października 2021 roku.


zamieściła: AN

Galeria:

Więcej »