Logo MODA NA WIEŚ

Trwa nabór wniosków w konkursie na logo MODA NA WIEŚ. Celem konkursu jest wybór logo, które będzie znakiem wizerunkowym szerszego projektu MODA NA WIEŚ.

Logo ma na celu:

1) promowanie polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;

2) kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;

3) promocję działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty.

Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-na-logomoda-na-wies z terminem na zgłaszanie projektów do dnia 30 czerwca 2021 r.