500x1

500x1

Open call na 1-minutową audiowizualną kompozycję inspirowaną dźwiękiem Dzwonu Zygmunt.

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do przygotowania 1-minutowej audiowizualnej kompozycji inspirowanej dźwiękiem Dzwonu Zygmunt (link poniżej) w 500 rocznicę zawieszenia dzwonu w Katedrze Wawelskiej. Celem projektu jest zebranie 500 utworów, z których zbudowany zostanie spektakl multimedialny zaprezentowany w przestrzeni wokół Wawelu oraz w wybranych miejscach Krakowa w dniach 9-13 lipca 2021.

Prace należy przesłać poprzez wetransfer/dropbox/google itp. do 18 czerwca 2021 na adres: Zygmunt500x1@gmail.com. Dodatkowo, uprzejmie prosimy o przesłanie krótkiego opisu (jedno zdanie) dotyczącego autorki/autora. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości przesłanych utworów.

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z poświadczeniem autorstwa utworu.

Format pracy: Full HD, mp4, H264
Nazwa pliku: ZYGMUNT_Nazwisko_Imię_tytuł
Termin zgłoszeń: 18 czerwca 2021


Dzwon został zawieszony na szczycie Wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej w Krakowie 9 lipca, a cztery dni później, 13 lipca 1521 roku zabrzmiał po raz pierwszy. Budowniczym dzwonu był norymberski ludwisarz Hans Beham, a instrument otrzymał imię swojego zleceniodawcy króla Zygmunta I Starego. Jest uważany za najważniejszy dzwon w historii Polski.

 Dzwon Zygmunt / Sigismund Bell https://bit.ly/3pyVLgs

Galeria:

Więcej »