Konkurs OFF_ON

Celem i główną ideą konkursu jest promowanie oraz dokumentowanie szeroko rozumianej aktywności twórczej studentów i doktorantów w przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu dostępnych w niej środków przekazu i w nawiązaniu do specyficznego okresu związanego z pandemią COVID-19.

OFF_ON jest zamkniętym konkursem skierowany do studentek/ów i doktorantek/ów
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy studiowali w semestrach 2019/20 i
2020/21. Udział w konkursie jest bezpłatny. Celem i główną ideą konkursu jest
promowanie oraz dokumentowanie szeroko rozumianej aktywności twórczej studentów i
doktorantów w przestrzeni internetowej przy wykorzystaniu dostępnych w niej środków
przekazu i w nawiązaniu do specyficznego okresu związanego z pandemią COVID-19. Ideą
konkursu jest zainteresowanie studentów i doktorantów naszej uczelni twórczymi
możliwościami, które drzemią w sieci. Chcemy także zobaczyć jak studenci i doktoranci
naszej Akademii poradzili sobie z zamknięciem w domach bez możliwości
z korzystania z infrastruktury naszej uczelni i jak wykorzystali ten czas na poszukiwanie
nowych źródeł ekspresji i ciekawych sposobów na udostępnianie swoich dokonań poprzez
Internet. Finalna wystawa jest pomyślana, jako okazja do pokazania specyficznego signum
temporis okresu, na który jako ludzie oraz artyści nie byliśmy przygotowani.
Wystawa pokonkursowa zaprezentuje prace, które powstały od początku ogłoszenia stanu
epidemii w Polsce to jest od dnia 16 marca 2020 do końca czerwca 2021.
Warunkiem udziału jest opublikowanie pracy na dowolnej stronie internetowej - z
włączeniem mediów społecznościowych - w podanym przez organizatora terminie. Prace
przesłane na konkurs muszą być udostępnione publicznie. Nie przyjmujemy prac
wysłanych e-mailem lub z poprzez serwisy do przesyłania plików takie jak Dropbox,
WeTransfer, SendSpace lub inne podobne.
Temat i rodzaj prac jest dowolny, projekty mogą być wykonane w dowolnej technice oraz w
dowolnym medium. Konkurs jest skierowany do wszystkich wydziałów ASP.

Informacje o organizatorze i miejscu konkursu:Międzywydziałowe Koło Naukowe X Internet / Kultura / Sztuka działające na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we WrocławiuOpiekun koła: dr hab. Maria WrońskaPrzewodniczący koła Dominik PodsiadłyKontakt: knaukx@asp.wroc.plMiejsce realizacji wystawy pokonkursowej: Strona Koła Naukowego X - Internet / Kultura / Sztuka: http://kolo-x.net/wpg/off_on/ Warunki:Warunkiem udziału w programie wystawy „OFF_ON jest status studenta lub doktoranta w semestrach 2019/2020 lub 2020/2021.Temat i technika(zezwalamy na przesyłanie dowolnych materiałów zgodnych z zasadami etycznymi i obowiązującym prawem) zgłaszanego dzieła jest dowolna, lecz musi być przesłana w formie linku kierującego do pracy zamieszczonej publicznie w Internecie pomiędzy 16 marca 2020 a 31 maja 2021. Nie przyjmujemy prac wysłanych e-mailem lub poprzez serwisy do przesyłania plików takie jak Dropbox, WeTransfer, SendSpace lub inne podobne. Akceptujemy również zgłoszenia grupowe, pod warunkiem, że co najmniej osoba zgłaszająca była/jest studentem/doktorantem w podanym wyżej okresie. Nagrody:Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda finansowa w wysokości 500PLN Za zajęcie drugiego miejsca nagroda finansowa w wysokości 300PLN Za zajęcie trzeciego miejsca nagroda finansowa w wysokości 200PLNDodatkowo organizator przewiduje pięć wyróżnień honorowanych pamiątkowym dyplomem.  Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą brały udział w internetowej wystawie na stronie koła pod adresem: http://kolo-x.net/wpg/off_on/ z łączem na stronie partnera koła: WPG i na stronie koła na Facebooku: Koło Naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka, w tym na stronach Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Terminy:1. Ogłoszenie otwartego naboru: 17.05.20212. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.05.20213. Termin ogłoszenia wyników: 30.06.20214. Czas trwania wystawy pokonkursowej: 31.07.2021 – 30.09.2021 Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie, poprzez przesłanie wyżej wspomnianych informacji jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu konkursowego. Pełny regulamin znajduje się na stronie: http://kolo-x.net/wpg/off_on/regulamin_konkursu_off_on.pdfWszelkie pytania związane z programem i regulaminem należy kierować pod adres e-mail: knaukx@asp.wroc.pl w tytule e-maila proszę wpisać: „Konkurs OFF_ON” Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/VvkgqhbuYWFTQBWQ6 Instrukcja wypełniania formularza*:Punkty: 1-4 Zaznacz zgodnie z prawdą wymagane oświadczeniaPunkt 5 Podaj dane kontaktowe: imię i nazwisko autora lub głównego przedstawiciela w przypadku zgłoszenia zbiorowego, adres e-mailowy.3. Dodaj link do pracy.* Niekompletne wypełnienie formularza konkursowego, przesłanie prac, które nie spełniają wymogów formalnych organizatora oraz przesłane zgłoszenia po terminie spowoduje wykluczenie z konkursu w procesie selekcji.

Pełna informacja o konkursie jest również na Facebooku.: https://fb.me/e/kQ1ywnfiJ

Obserwujcie też nasz fanpejdż: https://www.facebook.com/knaukx