Konkurs na stanowiska kuratorów Galerii MD_S

Konkurs na stanowiska kuratorów Galerii MD_S

Samorząd Studencki ogłasza konkurs na stanowiska kuratorskie wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2020/2021.

Celem konkursu jest wyłonienie kuratorów wystaw oraz spójnej koncepcji funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta MD_S we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 (30 października 2020 - 30 września 2021)
Oferta skierowana jest do studentów ASP Wrocław, którzy ukończyli II semestr studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich.
(Nie ma limitu wieku dla kuratorów galerii, jednak osoby powyżej 26 roku życia będą otrzymywać niższe wynagrodzenie, ponieważ jest to związane z rozliczaniem składek ZUS).

Oczekiwania:
- odpowiedzialne i twórcze podejście do roli kuratora galerii
- strategia działania
- komunikatywność
- sprawność organizacyjna

Kryteria:
-aktywność twórcza (artystyczna, kulturalna, społeczna) również poza uczelnią;
-dokonania w zakresie pisemnego komentowania i interpretowania zjawisk kulturalnych, artystycznych oraz społecznych
- doświadczenie organizacyjne

Zakres obowiązków:
- przygotowanie koncepcji / projektów wystaw sztuki współczesnej (artystów związanych z alma mater);
- organizacja pracy i wystaw w galerii
- udostępnianie wystaw i wydarzeń w galerii
- prowadzenie profili w mediach społecznościowych oraz publikowanie informacji o wydarzeniach w galerii na stronie ASP;
- promocja wystaw ma stronie ASP, mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram, w prasie, radiu;
- kontakt z Władzami uczelni ASP Wrocław (szczególnie: Samorząd Studencki, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji) i Władzami Miasta Wrocław i Zarządem Zasobu Komunalnego Gminy Wrocław;
- prowadzenie rachunkowości, rozliczanie faktur w księgowości;
- przygotowanie sprawozdania kwartalnego i rocznego z działań w Galerii MD_S;
- nadzór nad mieniem galerii.

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora wystaw w Galerii MD_S na rok kulturalny 2020/2021

I ETAP:
Oczekiwane są zgłoszenia zespołowe (3 osoby), które powinny zawierać:
- list motywacyjny zespołu;
- indywidualne CV każdego członka zespołu;
- indywidualne portfolio każdego członka zespołu;
- proponowany program funkcjonowania galerii na okres roku w Galerii MD_S na ul. Bolesława Chrobrego 24 we Wrocławiu (minimum dwa wydarzenia w miesiącu w trakcie roku akademickiego oraz minimum trzy wydarzenia w okresie wakacyjnym (w każdym miesiącu wakacyjnym musi być zorganizowane co najmniej jedno wydarzenie)).

II ETAP
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kuratorów Galerii MD_S.


Zgłoszenia na kuratorów Galerii MD_S powinny być zespołowe.

Aplikacje oceniać będzie Jury powołane przez Samorząd Studencki.
Decyzje Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.
Samorząd Studencki zastrzega, że w konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium Samorządu Studenckiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: samorzad@asp.wroc.pl do dnia 20 października 2020 r. Łączna wartość załączonych plików nie powinna przekraczać 50Mb, wszystkie przesłane pliki powinny zostać przesłane w formacie PDF. Samorząd Studencki zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Powiadomienie wybranych osób o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną nastąpi do 23 października 2020 roku.
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.asp.wroc.pl nie później niż 31 października 2020 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem samorzad@asp.wroc.pl lub telefonicznie z Wiceprzewodniczącą Samorządu Studenckiego Idą Sielską (797 926 982).

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Samorząd Studencki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

______________________
info: Samorząd Studencki