30. Rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej - konkurs na plakat

30. Rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej - konkurs na plakat

Międzynarodowy konkurs, którego zadaniem jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Kontekst:
Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy. Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/web/V4prezydencja
http://www.visegradgroup.eu

Nagrody:
I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znajdują się w kalendarzu na rok 2021, który będzie dystrybuowany na cały świat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Jury:
Joanna Górska (Polska)
Przewodnicząca Komisji
https://homework.com.pl

Peter Bankov (Czechy)
http://www.bankovposters.com

Marcel Benčík (Słowacja)
https://www.vsvu.sk/kontakt/zamestnanci/marcel-bencik

Anna Korolovszky (Węgry)
https://www.korolovszky.com

Jacek Gajewski
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie

Joanna Urbańska
Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Maciej Ruczaj
Dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze

Monika Szmigiel-Turlej
Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomizacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

Terminy konkursowe:
Rozpoczęcie konkursu: 02.09.2020
Termin nadsyłania plakatów: 18.10.2020
Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 31.11.2020

Organizatorzy Konkursu:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
https://www.stgu.pl

Partnerzy:
Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
https://warsawposterbiennale.com/pl

Więcej o konkursie na stronie:
https://v4postercompetition.eu lub na stronie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej: https://www.stgu.pl/dzieje-sie/konkursy/event-miedzynarodowy-konkurs-na-plakat-30-rocznica-powstania-grupy-wyszehradzkiej.html

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem: info@v4postercompetition.com


zamieścił: Michał Pietrzak

Galeria:

Więcej »