Konkurs na mural

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni plastycznych.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę, którą będzie umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości 20 000,00 zł netto.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin, który przesyłam w załączniku wraz z formularzem zgłoszeniowym i wymiarami muru. Informacje te można znaleźć też na naszej stronie www.okis-zukowo.pl.