Konkurs na identyfikację wizualną (okładka płyty CD pt. ENIGMA)

Trwa nabór prac do konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej (okładka płyty CD pt. ENIGMA) dla studentów, absolwentów ASP oraz artystów.

Zarząd Stowarzyszenia Artystów ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO oraz Fundacji Ars Sine Qua Non ogłosili konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej okładki CD pt. ENIGMA dla prestiżowej międzynarodowej wytworni fonograficznej NAXOS Germany.

Celem konkursu jest stworzenie okładki CD (awers i rewers).
Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 500 zł.

Brak ograniczeń kreatywnych do tworzenia koncepcji projektu.

Płyta będzie dystrybuowana na całym świecie w ilości 800 egzemplarzy.

Prace należy nadesłać do 30 maja br. 

Więcej informacji o artyście, znajduje się pod adresem www.tymendorf.com