X edycja konkursu Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020

Konkurs skierowany jest do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, którzy w swojej działalności twórczej wypowiadają się w technice rysunku.

Prace ( maksymalnie 3) wraz z wymaganymi załącznikami można nadsyłać do 22 maja 2020 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie (decyduje data 
stempla pocztowego). Nadesłane prace oceniać będzie jury, które wyłoni uczestników wystawy pokonkursowej oraz laureatów konkursu.
Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Muzeum Kresów w Lubaczowie - Galeria Oficyna. 
Wystawie będzie towarzyszył katalog, w którym zaprezentowane zostaną prace wszystkich artystów biorących w niej udział.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia w załączeniu, do pobrania również na stronie: http://muzeumkresow.eu/triennale-rysunku.