Konkurs Krytyki Artystycznej na tekst z wystawy WILLMANN. OPUS MAGNUM

Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, prof. Piotr Kielan wraz z dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. UW Piotrem Oszczanowskim, ogłaszają konkurs na tekst z wystawy „Willmann. Opus magnum". Prace laureatów opublikowane zostaną na łamach „Formatu”. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu krytycznego (recenzji, eseju lub inne wybranej formy) z wystawy „Willmann. Opus magnum" prezentowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (22.12.2019 – 31.05.2020) i przysłanie go drogą elektroniczną.

Tekst nie może przekroczyć 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, margines 2,5 z każdej strony, 1800 znaków na stronę).

Tekst wraz z wypełnionym oświadczeniem należy przesyłać na adres e-mail: konkurskrytyki@gmail.com do 31 maja 2020 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2020 roku


Oświadczenie do pobrania

Załączniki

Galeria:

Więcej »