XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Gliwice 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w gliwickim konkursie na ekslibris.

Konkurs jest skierowany do osób dorosłych.

Na konkurs można nadsyłać tylko i wyłącznie ekslibrisy

Uczestnik możne zgłosić dowolną ilość prac.

Akceptowane są wszystkie techniki graficzne.

Udział jest bezpłatny.

Termin nadsyłania prac — 7 września 2020 r.:

prace drukowane: na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Kościuszki 17, 44-100 Gliwice

prace cyfrowe: na adres e-mail:

exlibris@biblioteka.gliwice.pl   

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.biblioteka.gliwice.pl/ekslibris