Konkurs na projekt graficzny gadżetów

Konkursu na projekt graficzny kompletu 4 gadżetów: torby, notesu, bidonu oraz ołówka, które stanowić będą spójną całość.

Konkurs realizowany jest w 20. rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego i stanowi część projektu „Grotowski. Elementarz”. Czekamy na projekty, które będą twórczą interpretacją sylwetki Jerzego Grotowskiego i/lub jego dorobku. Liczymy na przefiltrowanie ikony Grotowskiego przez prywatne doświadczenia i współczesne dyskursy, konfrontujące się ze stwierdzeniem, że teatr Grotowskiego jest elitarny.

 Na projekty czekamy do 18 marca 2019. Szczegóły na: grotowski-institute.art.pl/konkurs.