Nabór do 8. edycji Konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House

Konkurs FGH zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania młodych polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media.

Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie naszym zamiarem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów).

Pewnym novum w Konkursie jest dobór jurorów wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się rynkiem sztuki i bezpośrednio pracujących z artystami.

https://www.facebook.com/pages/Galeria-Szara-Kamienica/127132150678107?fref=ts 

http://magazynszum.pl

Laureatem Nagrody został w  roku  2017 Tomasz  Kręcicki
Jury tj. Jakub Banasiak, Zuzanna Hadryś, Sara Kiedroń, Magdalena Kownacka, Ewa Łączyńska-Widz, Piotr Rypson i Piotr Sikora nagrodzili go za "malarstwo pełne paradoksów: proste, lecz nie jednoznaczne; czytelne, ale zaskakujące; realistyczne, jednak - nie do końca; analityczne, lecz nie nużące; (...) Przede wszystkim jednak za malarstwo całkowicie jednostkowe dowodzące, że nawet w najbardziej klasyczne malarskie motywy można tchnąć życie."

Laureaci  Konkursu z ubiegłych lat to: Kamil Kukla, Przemysław Branas, Lena Dobrowolska, Dominik Ritszel, Kaja Szechowsko i  Anna Zuber 

 Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie: www.szarakamienica.pl/pl/news