ART MAJSTER

Pracownia Sztuki Zaangażowanej „Rewiry” ogłasza otwarty nabór dla twórców, na konkurs ART MAJSTER.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2018. Pula nagród: 10.000. Uprzejmie proszę o upowszechnienie poniższej informacji, wśród Państwa studentów, absolwentów i współpracowników. 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://rewiry.lublin.pl/#tag=aktualno%u015Bci&ver=2013