27. edycja Konkursu na plakat z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy

Tematem tegorocznej edycji jest „Biuro”.

Organizatorem Konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronują mu Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektor Pracy.

Celem Konkursu jest promowanie tematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka
w środowisku pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.

Konkurs jest skierowany do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych, w kraju i za granicą. Prace nadsyłane na Konkurs oceni Jury złożone
z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych,
a także przedstawicieli przedsiębiorstw, których działalność jest bezpośrednio związana z tematyką tegorocznej edycji.

W Konkursie tradycyjnie są przyznawane trzy nagrody główne i pięć wyróżnień. Ponadto nagrodzone, wyróżnione i wybrane przez Jury plakaty (50 prac) zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych, które odbędą się w Warszawie i w Krakowie.

Prace z dopiskiem „Konkurs na plakat” należy dostarczyć do Organizatora, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego do 1 czerwca 2018 r.

Więcej informacji i regulamin:

www.ciop.pl/konkurs_na_plakat